TRAK

Vad är TRAK?

TRAK, som står för tyroideastimulerande hormonreceptor antikroppar, innebär att kroppen själv bildat så kallad autoantikroppar som angriper egna vävnader i sköldkörteln. Autoantikroppar kan påverka en vävnad på flera olika sätt. Ibland förstör dessa vävnaden så att den inte kan utföra sin uppgift och i andra fall kan autoantikropparna orsaka överfunktion i vävnaderna. TRAK är oftast av den senare typen. Normalt sker en mycket noggrann reglering av hur mycket sköldkörtelhormoner som bildas.

I samband med att man utvecklar TRAK-antikroppar förloras denna reglering och sköldkörteln överstimuleras vilket leder till överfunktion i denna, så kallad hypertyreos eller giftstruma. I mycket sällsynta fall kan förhöjda TRAK blockera istället för att stimulera sköldkörteln och leda till underfunktion istället för överfunktion av sköldkörteln.

Varför behöver man analysera TRAK?

TRAK analyseras oftast för att fastställa orsaken till överfunktion i sköldkörteln. I samband med avvikande provsvar för de sköldkörtelhormoner som man mäter rutinmässigt, dvs TSH, T4 och ibland T3, kompletteras proverna med analys av TRAK för att ta reda på om den avvikande funktionen orsakas av en autoimmun sjukdom. Mängden TRAK antikroppar används ibland även för att följa sjukdomsaktivitet och behandlingseffekt, men korrelationen mellan antikroppskoncentration och sjukdomsaktivitet inte sällan dålig.

Vad innebär ett förhöjt TRAK-värde?

Ett förhöjt värde i kombination med förhöjda nivåer sköldkörtelhormoner T4 och T3 i blodet innebär Graves sjukdom, även kallat diffus toxiskt struma, vilket är den vanligaste typen av giftstruma. Graves sjukdom kan se symtom såsom svettningar, värmekänsla, ökad puls, oro, sömnsvårigheter, ofrivillig viktnedgång och utbuktande öga (s.k. exoftalmus).

I sällsynta fall kan ett förhöjt värde även ses i kombination med låga nivåer av sköldkörtelhormoner T4 och T3 i blodet, med eller utan samtidigt förhöjda TPO-ak.

Vad innebär ett lågt TRAK-värde?

TRAK-antikroppar skall normalt ej förekomma i blodet och ett lågt värde är därför normalt.

Vilka andra faktorer påverkar TRAK?

Det finns två typer av TRAK: stimulerande och blockerande. TRAK-provet kan inte särskiljer dessa två typerna, men blockerande TRAK är mycket sällsynt.


Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov
Beställ