TSH (Tyreoideastimulerande hormon)

Vad är TSH?

Sköldkörteln är ett organ som är placerad under hjärnan bakom ens sinushålrum, strax under struphuvudet och utmed sidorna på luftstrupen. Sköldkörtelns hormoner går direkt ut i blodet och påverkar ämnesomsättningen. De flesta har en välfungerande sköldkörtel, men ca 5 % av befolkningen lider av olika sköldkörtelsjukdomar. Dessa sjukdomar beror på en över- eller underaktiv produktion av hormoner.


Testa din sköldkörtel med vår mest populära hälsokontroll:

Eller läs mer om våra andra tester här


TSH så produceras det av hypofysen. Den berättar för sköldkörteln att skapa och släppa ut sköldkörtelhormoner i blodet. Det är alltså en del av kroppens respons för att upprätthålla stadiga mängder av sköldkörtelhormon tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3) i blodet för att hjälpa till att kontrollera hastigheten som kroppen använder energi.

En TSH analys kan beställas med jämna mellanrum, framförallt när en individ behandlas för en sköldkörtelsjukdom. I de fall där ens dos av sköldkörtelmedicin har justerats så är det rekommenderat att vänta mellan 6-8 veckor innan du testar TSH nivån igen. Testar man innan den tidsperioden så kan man inte fastställa medicinens effekt på sköldkörteln.

Varför analyserar man TSH (Tyroidstimulerande hormon)?

Ett TSH-test mäter mängden av tyroidstimulerande hormon (TSH) i blodet. Det finns flera skäl till varför man bör analysera sina TSH nivåer. Den övergripande anledningen är helt enkelt för att undersöka om sköldkörteln fungerar som den ska. Fungerar inte sköldkörteln som den ska så innebär det att man antingen har en underaktiv sköldkörtel (hypotyreos) eller en överaktiv sköldkörtel (hypertyreos).

Lider man av hypotyreos blir man ofta påverkad av symptom såsom viktökning, trötthet, förstoppning, en känsla av att vara kall, eller täta menstruationer. Har man hypertyreos orsakar det mer eller mindre motsatta symptom från en underaktiv sköldkörtel såsom viktminskning, snabb puls, diarré, en känsla av att vara varm, eller oregelbundna menstruationer.

Lider man av någon av dessa symptom så kan en TSH analys avgöra vad det beror på, antingen att sköldkörteln är skadad, eller om man t.ex. har problem med hypofysen eller hypotalamus. Dessutom är det bra att undersöka ens nivåer för att förstå om ens behandling för hypotyreos eller hypertyreos fungerar via sköldkörtelmedicin, kirurgi, eller strålningsterapi.

Högt TSH-värde

Höga värden ses vid primär hypothyreos.

Lågt TSH-värde

Låga värden ses vid hyperthyreos och vid hypofyssvikt.


Testa din sköldkörtel med vår mest populära hälsokontroll:

Eller läs mer om våra andra tester här

Gå till Sköldkörtelrubbning Info eller Hälsokontroll Info

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen