Magnesium

Vad är magnesium?

Magnesium är ett spårämne som har stor betydelse för flertalet funktioner i kroppen och behövs för att våra nerver och muskler skall fungera, för att vår energiomsättning skall fungera normalt och för att våra gener skall kunna bildas på ett korrekt sätt.

Magnesium kan inte produceras av kroppen själv utan måste intas via maten. En brist beror som regel på att man fått i sig för lite magnesium via kosten eller att man äter läkemedel som försämrar magnesiumupptaget i tarmen. 60% av allt magnesium i vår kropp finns i skelettet, 39% i våra celler, varav hälften av detta i våra muskelceller och 1% utanför cellerna som t.ex. i blodet där det kan mätas.

Eftersom magnesium deltar i många olika processer i kroppen kan magnesiumbrist ge upphov till symtom från många olika organ. Symtom uppkommer dock ofta sent i förloppet och dessa är ofta diffusa. Exempel på dessa symtom kan vara mental påverkan med trötthet, förvirring, håglöshet och depression, rytmrubbningar i hjärtat och muskelkramper.

Hitta hälsokontrollen för dig baserat på 5 enkla frågor

Svara på frågorna

Varför analyserar man magnesium?

Analys av magnesiumvärdet i blodet kan göras vid en rad diffusa symtom som skulle kunna härröra från magnesiumbrist. Likaså analyseras magnesium ofta hos personer som har kroniskt låga nivåer av kalcium eller kalium i blodet, då dessa ofta samverkar och nivåerna är beroende av varandra. Analys av magnesium har dessutom betydelse hos personer med njursjukdomar eller dåligt kontrollerad diabetes.

Vad innebär ett högt magnesiumvärde?

Lätt förhöjda blodnivåer av magnesium i blodet är oftast en normalvariant utan koppling till ohälsa. Referensintervallet innefattar 95% av en frisk försöksgrupp. Detta medför att 5% av friska individer hamnar utanför referensintervallet utan att det är kopplat till sjukdom. Detta kallas för en normalvariant. Extremt höga magnesiumvärden är ovanligt och kan bero på utsöndringsproblem, vilket kan behöva vidareutredas via vårdcentralen.

Vad innebär ett lågt magnesiumvärde?

Låga nivåer av magnesium i blodet tyder på att personen inte får i sig tillräckligt med magnesium via kosten, antingen på grund av ett bristande intag av magnesium eller till följd av att magnesium inte kan tas upp ordentligt i tarmen. Det kan också vara så att kroppen utsöndrar mer magnesium än vad den skall, något som förekommer vid behandling med vissa läkemedel såsom diuretika och laxeringsmedel.

Vilka andra faktorer kan påverka magnesiumvärdet?

Den största delen av kroppens magnesium finns inuti våra celler och nivåerna av intracellulärt magnesium kan inte mätas med våra tester.

Okontrollerad diabetes, vissa njursjukdomar och bisköldkörtelproblem kan påverka nivåerna av magnesium i blodet.

Populära Hälsokontroller

Så fungerar Werlabs

Tre enkla steg för att ta reda på hur du mår på insidan, där det räknas.

Beställ

Beställ din hälsokontroll med e-post eller BankID.

Ta ditt prov

Välj provtagningsställe och ta ett vanligt blodprov.

Få snabba svar

En utförlig läkarkommentar medföljer dina provsvar.

Se alla hälsokontroller och enskilda blodprov

Våra hälsokontroller
Beställ