Magnesium

Vad är magnesium?

Magnesium är ett mineral som är väsentlig för energiproduktion, muskelfunktion, nervfunktion, och upprätthållandet av starka ben. Magnesium kommer in i kroppen via ens diet och det absorberas av tunntarmen och tjocktarmen. Magnesium lagras i skelettet, celler och vävnader. Normalt är magnesiumkoncentrationen i blodet endast ca 1 % av kroppens totala magnesium och detta gör det svårt att få en korrekt mätning av totalt magnesiumhalt enbart från blodprover. Med det sagt så är ett magnesium test via blodprov fortfarande användbar för att utvärdera en persons magnesiumstatus, bl.a. att få reda på om man har magnesiumbrist.

En mängd olika livsmedel innehåller små mängder av magnesium, särskilt gröna grönsaker som spenat, liksom fullkorn och nötter. Livsmedel som har kostfiber är oftast också bra källor till magnesium. Kroppen bibehåller sin magnesiumnivå genom att reglera hur mycket den absorberar och hur mycket det utsöndrar eller bevarar i njurarna.

Magnesiumbrister (hypomagnesemi) kan ses vid undernäring, sjukdomar som orsakar malabsorption, och vid en överskottsförlust av magnesium via njurarna. Magnesium överskott (hypermagnesemi) kan ses vid intag av tillskott som innehåller magnesium och vid minskad njurfunktion.

Någon med mild till måttlig magnesiumbrist kan ha någon eller några ospecifika symptom. Utdragna eller allvarliga brister kan orsaka illamående, aptitlöshet, trötthet, förvirring, muskelkramper, kramper, förändringar i hjärtfrekvens och domningar eller stickningar. De kan också påverka kalciummetabolismen och förvärra kalcium brister. Symtom på överskott magnesium kan vara liknande dem i magnesiumbrist som är illamående, muskelsvaghet, förlust av aptit, och en oregelbunden hjärtfrekvens.

Varför behöver man analysera magnesium?

Ett magnesiumprov används för att mäta nivån av magnesium i blodet (eller ibland i urinet). Magnesium är en viktig beståndsdel i kroppens ämnesomsättning och brist på mineralet har en roll i många sjukdomar. Onormala nivåer av magnesium är mest vanliga i tillstånd eller sjukdomar som orsakar nedsatt eller överdriven förbränning av magnesium genom njurarna eller som orsakar försämrad absorption i tarmarna. Magnesiumnivåer kan kontrolleras som en del av en utvärdering av alvarliga njurproblem och/eller av okontrollerad diabetes och kan hjälpa till vid diagnos av gastrointestinala störningar.

Eftersom en låg magnesiumnivå kan med tiden leda till fortsatt låga kalcium- och kaliumnivåer, kan det kontrolleras för att diagnostisera problem med kalcium, kalium, och fosfor. Magnesiumnivåer kan mätas ofta för att övervaka resultat från oral eller intravenös magnesium tillskott.

Förhöjt värde

Höga nivåer ses vid kronisk njurinsufficiens, användning av magnesium-antacida innehållande (mjölk /alkali syndrom), hypotyreos, och ibland med hyperparatyreoidism.

Låga värden

Symtom på brist av magnesium kan vara: benskörhet, huvudvärk (migrän), kramper, matsmältningsproblem, hämmad tillväxt, nervproblem, depression, störningar i hjärtfunktionen, njurproblem, sömnproblem (som att vakna för ofta och för tidigt), minnesproblem, astma, förstoppning m.m. Brister är även kopplade till det metabola syndromet: högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, höga värden av det onda LDL-kolesterolet, diabetes och övervikt genom störd insulinkänslighet.

Vilka tester och testpaket innehåller magnesium?

Magnesium finns med i flera analyspaket. De flesta väljer Hälsokontroll XL som är en omfattande kontroll med 32 blodmarkörer inom 8 fokusområden. Analysen finns även med i Vitaminer/Mineraler. Du kan även utforska alla tester genom att trycka på knappen nedan:
Visa Tester


Gå till Vitaminer/Mineraler eller Hälsokontroll Info

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen.