Article image

Senast uppdaterad: 2022-11-16

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 4 minuter

Mäns hälsa i fokus på internationella mansdagen

Den internationella mansdagen är ett bra tillfälle att uppmärksamma alla fantastiska män. Om du är man mår du förhoppningsvis väl till kropp och själ. Det kan också vara så att du är orolig för din hälsa och vill veta hur du kan förebygga hälsobesvär som är vanliga hos män. Här gör vi därför en liten djupdykning i mannens hälsa genom att se närmare på hjärt- och kärlsjukdom, testosteronnivåer och prostatabesvär.

Var rädd om ditt hjärta

Det finns vissa hälsobesvär som endast drabbar män, såsom prostatabesvär eller erektionsproblem. Om man tar ett steg tillbaka och ser till hela kroppen så är det dock hjärt- och kärlsjukdom som utgör den stora risken för män och framför allt män över 50. Det är i genomsnitt tre gånger fler män som insjuknar i hjärt- och kärlsjukdom jämfört med kvinnor och de drabbas ungefär tio år tidigare.1 Hjärt- och kärlsjukdom är det som orsakar flest dödsfall i Sverige.

Som de flesta av oss vet går det att minska risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. För många män handlar det om att börja prioritera sig själv lite mer och unna sin kropp det bästa.

Så kan du förebygga hjärt- och kärlsjukdom

Hjärt- och kärlsjukdom hänger samman med testosteronnivån hos män (mer om det nedan) men det man i första hand kan göra är att se över sin kost och livsstil.

Hjärt- och kärlsjukdom kan förebyggas genom att göra små förändringar av levnadsvanor, till exempel att stressa mindre och att vara mån om att få tillräckligt med sömn. Att äta näringsrik mat som inte är alltför processad är ett annat sätt att förebygga hjärt- och kärlsjukdom. 2

Även vardagsmotion är viktigt för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom och det är inga maratonlopp som krävs. Den som går från att vara stillasittande till att uppnå den internationellt rekommenderade miniminivån på 150 minuters medelintensiv fysisk aktivitet i veckan (drygt 20 minuter per dag) minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom 2. Medelintensiv aktivitet innebär att puls och andhämtning ökar, som vid en rask promenad eller en cykeltur.

Testosteron och dess koppling till hjärt- och kärlsjukdom

En annan faktor som påverkar risken för hjärt- och kärlsjukdom hos män är nivån av det manliga könshormonet testosteron. Det har visat sig att män med låga testosteronnivåer har större benägenhet att drabbas av en rad olika sjukdomar, bland dessa hjärt- och kärlsjukdom. 1,3

Mäns hälsa hänger därmed intimt samman med könshormoner, precis som för kvinnor. Kvinnor kommer i klimakteriet när nivån av det kvinnliga könshormonet östrogen sjunker. För en del kvinnor kan det leda till en rad olika besvär som delvis är desamma som normalt åldrande. Det gäller även för män och testosteron.

Östrogen och testosteron har dock olika funktioner hos män och kvinnor. När kvinnor får tillskott av östrogen i samband med klimakteriet kan det förbättra deras hjärt- och kärlhälsa. Av den anledningen har man provat att behandla män som fått hjärtinfarkt med östrogen, men hos männen ökade detta risken för ny infarkt. 1

Könshormoner är alltså könsspecifika, inte bara när det gäller vårt yttre och vår fortplantning, utan även när det gäller vår allmänna hälsa. En parallell kan göras till kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom som innebär att äggstockarna producerar för mycket testosteron. Det kan ge en rad hälsobesvär hos dessa kvinnor. Lite förenklat behöver alltså män testosteron och kvinnor östrogen (i normala nivåer) för att upprätthålla en god hälsa.

Testosteron och livsstil

Hur kommer det sig då att vissa män har låga testosteronnivåer? Ett stort antal studier har visat att det finns ett samband mellan livsstil, låga testosteronnivåer och hjärt- och kärlsjukdom men sambandet är inte helt klarlagt. 1,3 Är det låga testosteronnivåer som orsakar hjärt- och kärlsjukdom eller är det livsstilen som leder till både hjärt- och kärlsjukdom och lägre testosteronnivåer?

Det står i alla fall klart att män med bukfetma omvandlar mer testosteron till östrogen. 1 Dessutom är det vanligare med lägre testosteronnivåer hos överviktiga män. 3

Man har också sett att ett lågt kaloriintag hos män med normal vikt kan leda till lägre testosteronnivåer. 4 Dessutom kan det eventuellt vara så att brist på sömn kan minska testosteronnivåerna. 4

För män går det alltså att påverka sina testosteronnivåer på ett positivt sätt genom att försöka hålla en någorlunda normal vikt. Att förbättra sin livsstil är något vi alla vinner på, oavsett om det gäller hjärt- och kärlsjukdom eller andra sjukdomar.

Hypogonadism

Testosteronnivån sjunker gradvis med åldern hos män, även om det inte är samma kraftiga nedgång som sker med östrogennivåerna hos kvinnor när de kommer i klimakteriet. Hos vissa män producerar dock testiklarna för låga nivåer av testosteron, vilket kallas hypogonadism.

Symptomen på hypogonadism är ospecifika och kan omfatta minskad sexlust, svaghet, utmattning, depression, torr hud och låg koncentrationsförmåga, vilka är symptom som också är en del av det normala åldrandet. Det gör att hypogonadism kan vara underdiagnostiserat. 1 Hypogonadism är vanligare hos män som lider av fetma. 3

När män får hormonbehandling så handlar det inte om att pumpa upp testosteronnivåerna till max utan om att uppnå normala nivåer. Än så länge är effekterna av långsiktig testosteronbehandling för män med hypogonadism inte fullt klarlagda. Mycket tyder dock på att det inte ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom utan snarare kan minska den risken för patientgruppen. 1,3

Prostatan och cancer

Många män oroar sig för prostatacancer. Prostatacancer är ovanligt bland yngre män. Genomsnittlig ålder vid diagnos är 69 och medianåldern hos de som avlider är 82 år. Omkring 1 av 20 män avlider av prostatacancer. 5 I Sverige är dock hjärt- och kärlsjukdom en vanligare dödsorsak än cancer hos både män och kvinnor.

Med hjälp av ett PSA-test går det att undersöka om det finns en ökad risk för prostatacancer. PSA-testet mäter mängden prostataspecifikt antigen i blodet. Hos personer med en normal prostatafunktion är halten i blodet låg. Den vanligaste orsaken till ett högre PSA-värde i blodet är emellertid inte cancer utan godartad prostataförstoring, vilket de flesta män över medelåldern har. Även urinvägsinfektion kan leda till ett högre PSA-värde. 5

Sverige har precis som i stort sett alla länder valt att inte kalla män till allmän screening med PSA-test. Frågan utvärderas med täta intervall och det finns noga avvägda orsaker till att man inte screenar på samma sätt som för bröstcancer. Ett skäl är att många män skulle få en cancerdiagnos och behandling trots att deras cancer inte skulle ha utvecklats till en allvarlig sjukdom. Både diagnosen i sig och biverkningarna av behandlingen kan påtagligt minska livskvalitén. Samtidigt har det blivit vanligare med aktiv monitorering, det vill säga att sjukvården har koll på din prostata genom regelbundna kontroller. 5

Små förändringar kan göra skillnad

Män har rätt att må bra hela livet. Även om det finns många faktorer som kan skilja sig på individnivå så går det att själv påverka hälsan. Små förändringar i livsstilen kan göra en stor skillnad. Det kan vara ändrad kost, ordentligt med sömn, avslappning och att lägga mer tid på sådant som ger glädje.

Om du är orolig för din hälsa kan du uppsöka sjukvården eller göra hälsokontroller på eget initiativ. Olika hälsotester kan ge en inblick i hur den egna hälsan ser ut och vilka åtgärder som är viktigast att fokusera på för just dig.

Generellt för män är det viktigast att hålla koll på hjärta och kärl. Om du vill veta om du är i riskzonen för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom kan du göra vårt hjärttest.

Du kan även testa dina testosteronnivåer. Med vårt testosterontest kan du få insikt i om symptom som trötthet, energilöshet, irritation och minskad sexlust beror på låg testosteronnivå. Vårt testosterontest XL inkluderar även test av blodstatus för att undersöka om faktorer såsom anemi (blodbrist), infektioner eller inflammation ligger bakom de upplevda symptomen.

Du kan även göra ett PSA-test hos oss. Här hittar du en översikt av våra hälsokontroller..

Våra läkare går igenom dina testresultat och ger kommentarer i din personliga digitala journal. Vid kraftigt avvikande provsvar ringer våra läkare upp dig.

Kostrekommendationer

Vill du läsa mer och få tips om hur du kan förbättra din kost, hittar du vår artikel om matvanor här.