Article image
Senast uppdaterad: 2022-10-12
Granskad av: Werlabs team av läkare
Lästid: 3 minuter

Om akut och kronisk inflammation

Inflammation är ett ständigt aktuellt ämne. Inom forskningen menar man att inflammation kan vara en bakomliggande faktor i många vanliga sjukdomar i det moderna samhället, inte minst hjärt- och kärlsjukdomar. Varför blir kroppen inflammerad? Hur kan vi förebygga inflammation i de fall den är skadlig? Det ska vi ta reda på här.

Är inflammation alltid något dåligt?

Sambandet mellan inflammation och många olika sjukdomstillstånd kan få oss att tro att inflammation alltid är skadligt för vår hälsa. Så är dock inte fallet. Inflammation är i grunden en ändamålsenlig reaktion hos kroppen som syftar till att läka fysisk skada liksom till att eliminera inkräktare av olika slag, såsom virus och bakterier. 1,2

Akut lokal inflammation

Föreställ dig att du snickrar och råkar slå på tummen med hammaren. Du har med andra ord åsamkat dig själv en fysisk skada. Nu startar en biologisk process för att läka skadan. Kroppen skjutsar dit extra blod som gör tummen varm. Tummen kan bli svullen och öm. Kroppen förser även det skadade området med extra näring.

Det här är ett exempel på en så kallad akut lokal inflammation, med andra ord en lokal läkningsprocess. Kroppen måste ta i med extra resurser för att läka skadan. När skadan väl är läkt avtar den inflammatoriska processen varvid svullnad, hetta och ömhet successivt försvinner.

Akut inflammation som drabbar hela kroppen

En akut inflammation kan även drabba hela kroppen. Det händer när vi smittas av virus, bakterier eller parasiter, men kan även orsakas av till exempel kyla eller kemikalier. 1,2 Kroppen tar nu till en rad åtgärder för att oskadliggöra och eliminera inkräktarna.

Dessutom kommer vårt beteende att påverkas för att konservera energi, så att kroppen kan fokusera på läkningen. Till exempel kan vi bli trötta, behöva mer sömn och förlora aptiten. Precis som vid en lokal fysisk skada är den här typen av akut inflammation en ändamålsenlig process som hjälper oss att bli friska.

När är inflammation skadlig?

Den typ av inflammation som är kopplad till olika sjukdomstillstånd kallas kronisk inflammation. Man talar ibland om att den är systemisk, det vill säga att den påverkar hela kroppen (hela systemet).

Kronisk inflammation är oftast låggradig och långvarig. Den puttrar på i bakgrunden, utan närvaro av patogener eller en fysisk skada, och skiljer sig från akut inflammation i form av vilka delar av immunförsvaret som är aktiverade.

Kronisk inflammation kan bidra till olika sjukdomar

Med tiden kan kronisk inflammation skada våra organ, försämra vårt immunförsvar och öka den oxidativa stressen i kroppen.

I forskningsstudier har man sett samband mellan kronisk inflammation och en lång rad olika sjukdomar. De starkaste sambanden finns mellan kronisk inflammation och hjärt- och kärlsjukdomar, metabola syndromet och typ-2 diabetes.

Vad är det som orsakar kronisk inflammation?

Det finns inget entydigt svar på vad som orsakar kronisk inflammation utan det är en lång rad faktorer i vår moderna livsstil som bidrar till detta tillstånd. Det kan röra sig om stress, förändrade sömnmönster, näringsfattig och processad kost, exponering för olika typer av kemikalier, fetma och brist på motion.

Hur vet man att kronisk inflammation beror på vår moderna miljö och livsstil? Man har sett att folkgrupper med traditionell livsstil har mycket låg grad av kronisk inflammation. Dessutom har bland annat en studie på tvillingar visat att det framför allt är icke-genetiska faktorer (det vill säga faktorer som har med miljö och livsstil att göra) som förklarar graden av kronisk inflammation hos olika individer.

Vad kan jag göra själv för att minska risken för kronisk inflammation?

Att läka en akut skada och försvara sig mot patogener är situationer som kroppen har utvecklats för att klara av. Däremot har vår kropp inte utvecklats för att hantera en modern livsstil. Därför bör vi kanske inte förvånas över att kroppen inte fungerar optimalt i dagens samhälle och att sådant som kronisk inflammation kan uppstå.

Det positiva är dock att det finns mycket vi själva kan göra för att minska risken för kronisk inflammation. Här har vi sammanfattat rad enkla åtgärder som du kan ta till för att må bättre både på kort och lång sikt och förebygga kronisk inflammation och sjukdom.

Unna dig vardagsmotion

En rask promenad, en cykeltur, ett träningspass eller att ta trapporna istället för hissen – små vanor i vardagen kan få stor effekt. Fysisk aktivitet har visat sig minska risken för flera sjukdomar kopplade till kronisk inflammation.

Den internationellt rekommenderade miniminivån är 150 minuters måttlig fysisk aktivitet i veckan, vilket motsvarar drygt 20 minuter per dag. Måttlig fysisk aktivitet innebär att puls och andning höjs, till exempel vid en rask promenad.

En stor metastudie (en genomgång av vetenskapliga publikationer) visade att om man går från att vara stillasittande till att uppnå miniminivån så minskar risken för flera sjukdomar kopplade till inflammation, såsom hjärt- och kärlsjukdomar.

I en annan metastudie där man undersökte personer på mellan 70-80 år kunde man se en påtagligt minskad risk för Alzheimers om man uppnådde den rekommenderade miniminivån.

Prioritera sömnen

Studier har visat att störd nattsömn och oregelbundna sovvanor kan bidra till kronisk inflammation. Om man jobbar skift eller reser mycket i jobbet kan det så klart vara svårt att skapa regelbundna vanor som främjar sömnen. Det finns dock ändå mycket man kan göra såsom att sova tillräckligt länge, liksom att minska skärmtid innan man ska sova (blått ljus från TV, dator och mobil gör oss pigga och alerta).

Sömn är en hel vetenskap. Lär dig mer eller ta hjälp om du vet med dig att du inte får tillräckligt mycket sömn.

Satsa på mat som bidrar till hälsa

Kort och gott kan man säga att en kost som minskar risken för kronisk inflammation är rik på frukt, grönt, fibrer och fisk men innehåller begränsat med snabbmat, sötsaker, snacks, raffinerade kolhydrater och processad mat. Här är några tips:

Minska den ”krispiga” maten och njut av hemlagat

I mat som tillagas på mycket höga temperaturer, eller i kraftigt processad mat, kan det bildas ämnen som är kopplade till inflammation. Dessa ämnen kallas advanced glycation end-products, AGE, och advanced lipoxidation end-products, ALE. AGE bildas när proteiner och kolhydrater binds samman och ALE när proteiner och fetter binds samman.

Mat med en krispig yta, såsom chips, kex och friterad mat, kan innehålla AGE och ALE. Framför allt är det via snabbmat och snacks som vi brukar få i oss dessa ämnen, varför hemlagad mat kan sägas vara ”antiinflammatorisk mat”.

Minska det söta och ät fullkornsprodukter

Snabba kolhydrater (med ett högt glykemiskt index) såsom socker och vitt mjöl kan orsaka oxidativ stress som i sin tur är kopplad till inflammation. Ett enkelt sätt att minska intaget av snabba kolhydrater är att dricka mindre av sötade drycker, äta mindre sötsaker och att satsa på fullkornsprodukter.

Ät mer grönsaker och rotfrukter

En kost som innehåller begränsat med näringsämnen, till exempel för lite vitaminer eller mineraler som zink och magnesium, kan bidra till kronisk inflammation. Grönsaker och rotfrukter innehåller mycket mineraler så en metod för att öka mineralintaget är att äta mer från den här livsmedelsgruppen.

Ät mer fisk

Ett lågt intag av de viktiga fettsyrorna omega-3 har visat sig kunna bidra till att inflammation blir kronisk och inte läker ut. De främsta skälen till att många har för låga nivåer av omega-3 i kroppen beror på ett begränsat intag av fisk och ett högt intag av vegetabiliska oljor som innehåller mycket linolsyra. Linolsyra är en essentiell (livsnödvändig) fettsyra men får vi i oss stora mängder linolsyra kan det uppstå en obalans där linolsyra börjar ersätta omega-3 i cellmembranen. Den här obalansen kan bidra till inflammation.

Minska intaget av kraftigt saltad mat

Salt är nödvändigt för att våra kroppar ska fungera optimalt. Ett alltför högt saltintag har dock visat sig kunna trigga inflammatorisk aktivitet i kroppen.

Färdigmat och snacks brukar innehålla mycket salt, så återigen kan man se att hemlagad mat är överlägsen om man vill minska risken för inflammation i kroppen.

Inflammationstest och övergripande hälsokontroll

Funderar du på dina egna inflammationsnivåer? Vårt Inflammationstest kan påvisa om du har låggradig inflammation i kroppen och därmed kan tjäna på att förändra din livsstil.

För en mer omfattande analys av din allmänna hälsostatus kan du göra en av våra stora hälsokontroller – Hälsokontroll XL och Hälsokontroll XL Plus. En översikt på alla våra hälsokontroller hittar du här.