Article image

Senast uppdaterad: 2024-01-17

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 3 minuter

Förklimakteriet - så påverkas kroppen

Förklimakteriet, även känt som preklimakteriet eller perimenopaus, är perioden som förbereder en kvinna inför klimakteriet. Förklimakteriet börjar ofta några år före den sista menstruationen och varar vanligtvis i några år. Under denna period sker betydande hormonella förändringar i kroppen som kan resultera i en rad olika fysiska och emotionella symtom. Förklimakteriet kan börja när som helst från 30-årsåldern men de flesta kvinnor börjar uppleva förklimakterietsymptom i 40-årsåldern.

I denna artikel tittar vi närmare på vad som egentligen händer i kroppen, vilka symtom som är vanliga att uppleva och hur du genom ett blodprov kan ta reda på mer om dina hormonnivåer.

Hormonella förändringar under förklimakteriet

Förklimakteriet är en period av förberedelse inför menopaus vilket innebär att hormonerna i kroppen gradvis minskar. Detta påverkar främst hormonerna östrogen och progesteron. Östrogenet är det viktigaste kvinnliga könshormonet som reglerar menstruationscykeln och upprätthåller en hälsosam benmassa. När nivåerna av östrogen minskar under förklimakteriet kan detta leda till symtom som vallningar och oregelbunden menstruation.

Progesteron är ett annat hormon som spelar en viktig roll i kvinnans reproduktiva system. Under förklimakteriet minskar produktionen av progesteron vilket kan leda till oregelbunden menstruation och humörsvängningar.

Vanliga symtom under förklimakteriet

Symtomen varierar från kvinna till kvinna. Vissa kvinnor upplever enbart få och mycket milda symtom medan andra kan ha fler eller mer uttalade besvär. Symtomen beror på förändringar i hormonbalansen och inkluderar:

 • Oregelbunden menstruation

 • Värmevallningar

 • Nattsvettningar

 • Humörsvängningar

 • Sömnproblem

 • Torra slemhinnor

 • Minskad sexuell lust

 • Trötthet och avsaknad av energi

Oregelbunden mens kan bero på andra orsaker

Trots att oregelbunden menstruation är ett vanligt symptom på förklimakteriet, kan det även vara orsakat av andra faktorer. Andra sjukdomstillstånd som polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), sköldkörtelrubbningar och vissa livsstilsfaktorer såsom stress eller kraftig viktminskning kan också leda till oregelbundenhet i menstruationscykeln. Om du har oregelbunden menstruation och är orolig är det viktigt att ta kontakt med en gynekolog eller läkare för att utesluta andra orsaker till detta.

Så tar man reda på om man är i förklimakteriet

Ibland kan det vara svårt att avgöra om man är i förklimakteriet eller inte. Blodprover kan ge viktig information om aktuell hormonstatus och eventuellt bekräfta övergången till klimakteriet. Två specifika tester används ofta för detta ändamål: follikelstimulerande hormon (FSH) och östradiol.

FSH är ett hormon som stimulerar äggstockarna att producera ägg. När äggstocksfunktionen börjar avta, som den gör i klimakteriet, producerar kroppen mer FSH i ett försök att stimulera mer äggproduktion. Därför kan höga nivåer av FSH i blodet vara ett tecken på att en kvinna är i klimakteriet.

Östradiol är den mest aktiva formen av östrogen och kommer att minska när en kvinna når klimakteriet. Låga nivåer av östradiol kan därför också indikera övergången till klimakteriet.

Det är viktigt att notera att dessa tester inte kan fastställa klimakteriet med absolut säkerhet, eftersom hormonnivåerna kan variera. En läkare kommer att bedöma resultaten i samband med kvinnans symtom och medicinska historia för att ställa en diagnos.

Kan man bli gravid om man är i förklimakteriet?

Ja, det är möjligt att bli gravid under förklimakteriet, även om ägglossningen kan bli oregelbunden under denna tid. Produktionen av ägg upphör inte helt förrän kvinnan har nått menopaus.

Werlabs har, i samarbete med Womni, utvecklat ett specifikt klimakterietest som mäter dina värden för att upptäcka sköldkörtel- och hormonrubbningar samt ger insikt i andra hälsotillstånd kopplade till klimakteriesymtom. Efter att dina provresultat har analyserats erbjuds du ett samtal eller digitalt möte med en klimakteriespecialist. Specialisten hjälper dig att förstå dina symtom och ger råd för att förbättra ditt välmående.

Källor

 1. Mayo Clinic. (2020). Perimenopause. [https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/perimenopause/symptoms-causes/syc-20354666](https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/perimenopause/symptoms-causes/syc-20354666)

 2. National Institute on Aging. (2017). Menopause. [https://www.nia.nih.gov/health/menopause](https://www.nia.nih.gov/health/menopause)

 3. Office on Women’s Health. (2018). Menopause and menopause treatments. [https://www.womenshealth.gov/menopause/menopause-treatments](https://www.womenshealth.gov/menopause/menopause-treatments)

 4. The American College of Obstetricians and Gynecologists. (2021). Perimenopausal Bleeding and Bleeding After Menopause. [https://www.acog.org/womens-health/faqs/perimenopausal-bleeding-and-bleeding-after-menopause](https://www.acog.org/womens-health/faqs/perimenopausal-bleeding-and-bleeding-after-menopause)

 5. National Health Service. (2018). Menopause. [https://www.nhs.uk/conditions/menopause/](https://www.nhs.uk/conditions/menopause/)