Senast uppdaterad: 2018-06-25

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 5 minuter

Graves sjukdom

Graves sjukdom är en form av hypertyreos som är vanligast bland yngre personer, som mellan 60 och 80 procent av de med sjukdomen drabbas av. Hypertyreos innebär att sköldkörteln producerar större mängder av hormonerna trijodtyronin (T3) och tyroxin (T4) , med höjd ämnesomsättning som följd. När man får Graves sjukdom bildar kroppen en typ av antikroppar, TRAK, som liknar ett hormon vid namn TSH. TSH är det hormon som sätter igång produktionen av T3 och T4, vilket i sin tur påverkar nivåerna av dessa hormoner som finns i blodet.

Det kan bland annat innebära att man får symptom som hjärtklappning, svaghet, trötthet, rastlöshet och irritabilitet. Sjukdomen kan behandlas med bland annat läkemedel, kirurgiska ingrepp och radioaktivt jod.

Hypertyreos drabbar oftare kvinnor än män. Förekomsten beräknas vara att 2,5 procent kvinnor och 0,6 procent män drabbas. Andelen som går odiagnosticerade tros vara 0,5 procent kvinnor och 0,1 procent män. Det är vanligast att folk insjuknar när de är mellan 20 och 40 år gamla, men i ungefär 15 procent av fallen är den insjuknande över 60 år.

Vad orsakar Graves sjukdom?

Hypertyreos, och Graves sjukdom, är exempel på autoimmuna sjukdomar. Detta innebär att anledningen till varför kroppen bildar antikroppar är okänd. Det tros finnas vissa samband mellan hypertyreos och andra autoimmuna sjukdomar, och det antas finnas genetiskt hos vissa människor då flera olika personer med biologiska släktband till varandra kan drabbas av sjukdomen.

Några andra anledningar till att sjukdomen kan uppkomma kan bland annat vara att sköldkörteln blir inflammerad eller uppkommer efter förlossning. I dessa fall är sjukdomen generellt förhållandevis mild, och i vissa fall kan den gå över av sig själv allt eftersom ämnesomsättningen återgår till sitt vanliga tillstånd. I dessa fall är det vanligt att sjukdomen visar sig i form av hög ämnesomsättning och struma, som sedan övergår till hypertyreos.

Bland äldre som drabbas beror det ofta på att kroppen blir mindre känslig för TSH, vilket leder till att kroppen börjar tillverka tyroxin, som i sin tur leder till giftstruma.

Andra anledningar till att sjukdomen uppstår kan vara jodbrist (ovanligt i Sverige), för högt intag av jod eller vissa typer av läkemedel.

Vilka symptom har Graves sjukdom?

Graves sjukdom symptom kan skilja sig lite åt beroende på bland annat ålder och kön på den drabbade. Några generella symptom är bland annat:

 • Hjärtklappning

 • Snabbare puls

 • Trötthet

 • Svaghetskänsla

 • Nervositet

 • Irritabilitet

 • Viktminskning

 • Svettningar

 • Menstruationsrubbningar

 • Lös avföring

 • Skakningar

 • Förhöjt blodtryck

 • Utstående ögon

 • Aptitlöshet

Några mindre vanliga symptom kan vara:

 • Håravfall

 • Hudproblem

 • Nagelavfall

 • Dubbelseende

 • Sämre syn

Det är vanligt att symptomen uppstår efterhand, vilket gör att de lätt kan misstas som symptom på saker som stress, vanlig trötthet eller något som uppstått på grund av för hög arbetsbelastning. Då vissa av symptomen är vanligt förekommande vid flera olika tillstånd kan det vara svårt att koppla det till just hypertyreos.

Hur går en utredning av Graves sjukdom till?

Om man misstänker att man har Graves sjukdom kan man göra en undersökning hos en läkare på till exempel vårdcentralen. Då görs oftast en allmän kroppsundersökning, mätning av puls och blodtryck, kontroll av ögon, samt känner på sköldkörteln och huden. Man får också lämna blodprov för att mängden sköldkörtelhormon ska kunna mätas. Om värdena visar sig vara förhöjda är sannolikheten stor att det är hypertyreos det handlar om.

Hur kan Graves sjukdom och dess symptom behandlas?

Sjukdomen kan behandlas på tre sätt: läkemedel, radioaktivt jod och operation. Vilken behandlingsform som tillämpas beror bland annat på hur gammal patienten är, sköldkörtelns storlek, om ögonbesvär förekommer, om personen är gravid eller vill bli gravid inom en snar framtid, om personen har andra sjukdomar och hur kraftig överproduktionen av hormonet är.

Det vanligaste sättet att behandla Graves sjukdom på är med radioaktivt jod. Innan behandlingen påbörjas är det vanligt att få läkemedel som lindrar andra symptom, samt läkemedel som verkar genom att minska hormonproduktionen. I vissa fall räcker det att behandla sjukdomen med enbart läkemedel. Det är också vanligast att behandla barn, unga och gravida med läkemedel.

Om en operation ska göras kan kirurgen antingen ta bort en del av sköldkörteln eller hela. Operation görs bland annat om sköldkörteln är väldigt förstorad eller om patienten är ung och får sjukdomsåterfall efter läkemedelsbehandling.

Efter behandling av Graves sjukdom

Efter att man har behandlat hypertyreos är det vanligt att vissa symptom fortfarande finns kvar, såsom trötthet eller oro. Hos de allra flesta personer brukar dessa symptom försvinna efter en viss tid. Det finns också en viss risk för såväl återfall som att sköldkörteln blir underaktiv, vilket gör att man kan behöva fortsätta behandlingen eller fortsättningsvis får gå på regelbundna kontroller hos läkare.