Article image

Senast uppdaterad: 2021-11-18

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 2 minuter

Få järnkoll!

Visste du att järnbrist är den vanligast förekommande bristsjukdomen i världen? Och att det är en bristsjukdom som ofta drabbar kvinnor även om det även drabbar män?

Viktig byggsten

Järn är en viktig byggsten i hemoglobinet som finns i de röda blodkropparna. Hemoglobinet transporterar syre från lungorna ut till kroppens celler. Vi får i oss järn via mat som tex kött, ägg, fisk och kyckling men även linser, spenat och röda bönor. Men ibland räcker det inte med att bara äta en järnrik kost. Järnet tas upp via tarmen och sen lagras det främst i lever, benmärg och mjälte. Själva järnlagret kallas ofta för järndepå.

Symtom vid järnbrist

Symtomen skiljer sig lite beroende på om du begynnande eller grav järnbrist. Det är inte alltid det märks på en gång utan kan ta lång tid innan de är tömda. Det syns heller inte alltid på ditt Hb-värde att förråden börjar tömmas. Det är först när du får uttalad järnbrist som det bildas färre blodkroppar och du drabbas av blodbrist, dvs anemi som det syns i blodet.

Symtomen vid järnbrist är ofta trötthet, koncentrationssvårigheter, yrsel eller huvudvärk.Vid grav järnbrist, som föranlett anemi tillkommer ofta hjärtklappning, andfåddhet och öronsus. En eventuell brist kan också påverka ditt psykiska mående. Kanske känns kroppen mer stressad än vanligt? Eller kanske känner du dig mer orkeslös än vanligt? Det är dock så att de fysiska symtomen är mer framträdande.

Vanliga orsaker till järnbrist

En vanlig orsak till järnbrist är att du får i dig för lite järn via maten eller att du förlorar järn i en snabbare takt än vad du får i dig, exempelvis vid blödningar. Det drabbar ofta kvinnor som förlorar mycket blod vid menstruationerna.

Även annan blödning såsom blodgivning och sjukdom i mag-tarmkanalen kan leda till järnbrist. Det finns också vissa sjukdomar som leder till järnbrist såsom inflammatoriska tillstånd, hjärtsvikt och njursjukdom.

Vid graviditet uppkommer också ett ökat järnbehov och många gravida kvinnor har järnbrist. Det är en bristsjukdom som drabbar fler kvinnor än män just med tanke på menstruation och graviditet men det diskuteras ofta om män har mindre risk för att utveckla järnbrist för att de äter mer än vad kvinnor gör rent allmänt.

Idag är det lätt att åtgärda järnbrist med läkemedel när den väl är upptäckt. Ett ferritinvärde under 30 betraktas ofta som att man är i riskzon för att i närtid drabbas av järnbrist.

Håll koll på järnet

För att hålla full koll på dina järnvärden erbjuder vi två olika järnbristtest: