Article image

Senast uppdaterad: 2017-09-21

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 5 minuter

Sköldkörtelrubbning: upptäckt och behandling

Din sköldkörtel spelar en mycket viktig roll i ditt liv. Om det inte fungerar som den ska, kommer du att märka av det. Sköldkörteln reglerar ämnesomsättningen i din kropp och har du en underproduktion av hormoner leder detta till att din ämnesomsättning saktar ner. Underproduktion av sköldkörtelhormon kallas hypothyreos, och är tio gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Symtomen är varierande och ibland vaga, så det är inte alltid uppenbart vad som får din kropp att reagera på det sätt det gör.

Funktionsrubbningar i sköldkörteln, i form av en under- eller överaktiv sköldkörtel, drabbar 2-4 % av befolkningen. De är 10 gånger vanligare hos kvinnor.

Trots att en sköldkörtelrubbning påverkar välmåendet i stor utsträckning så är det det fortfarande många som är odiagnostiserade. Nyckeln till en framgångsrik behandling av sköldkörtelrubbningen ligger i ett enkelt blodprov, som indikerar vad som behöver göras för att återställa hormonbalansen.

Vad är sköldkörteln?

Sköldkörteln är ett fjärilsformat organ som sluter sig kring luftstrupen på halsens framsida, alldeles under struphuvudet. Den producerar sköldkörtelhormon, som är nyckeln till regleringen av kroppens ämnesomsättning, alltså den hastighet som våra celler arbetar i. Cirka 90 % av det producerade sköldkörtelhormonet är tyroxin (T4) medan trijodtyronin (T3), svarar för endast 10 %. Större delar av T4 och T3 är bundna till olika proteiner i kroppen och är därmed inaktiva. Det är därför viktigt att mäta det fria biologiskt aktiva T4 och T3 i blodet, så kallat fritt T4 och fritt T3.

Hur fungerar sköldkörteln?

Hjärnans hypotalamus hjälper till att reglera sköldkörtelns funktion genom en återkopplingsmekanism. Om det inte finns tillräckligt med sköldkörtelhormon i blodet stimuleras hypofysen vid hjärnstammen att utsöndra ett sköldkörtelstimulerande hormon (TSH). Eventuella problem med denna återkopplingsmekanism kommer sannolikt att orsaka en rubbning i sköldkörtelns funktion. Blodprover för att upptäcka sköldkörtelrubbningar mäter oftast nivåerna av TSH tillsammans med fritt T4 och ibland även fritt T3 i blodet.

Vad är sköldkörtelrubbning?

Sköldkörtelrubbningar innefattar både en under- och en överaktiv sköldkörtel. Den vanligaste sköldkörtelrubbningen är hypotyreos, då en underaktiv sköldkörtel inte producerar tillräckligt med sköldkörtelhormon. Några symptom som förknippas med hypotyreos är: trötthet, viktökning, frusenhet, låg puls, nedstämdhet, onormal menstruationscykel och dåligt minne.

Vad orsakar sköldkörtelrubbning?

Orsaken bakom hypotyreos är i de flesta fall okänd, men i västvärlden beror detta oftast på en autoimmun sjukdom, men kan ibland också orsakas av ett för litet intag av jod. Omvänt orsakas hypertyreos av en överaktiv sköldkörtel som producerar för mycket sköldkörtelhormon, vilket kan ge giftstruma (tyreotoxikos). Symptomen innefattar: trötthet, värmeöverkänslighet, viktminskning, oregelbunden menstruationscykel, snabb puls, hjärtklappning, muskelsvaghet och utåtstående ögon. Hypertyreos förorsakas oftast av Graves sjukdom, inflammation i sköldkörteln eller toxisk knölstruma och den kan ibland ses som en svullnad på halsen, också kallad struma.

Hur testar man sköldkörteln?

TSH-nivån i blodet är den känsligaste indikatorn på rubbningar i sköldkörteln. Höga TSH-nivåer indikerar att sköldkörteln är underaktiv och de åtföljs av låga nivåer av hormonerna T4 och T3. Låga TSH-nivåer indikerar att sköldkörteln är överaktiv och då får vi höga nivåer av T4 och T3 i blodet. I mycket sällsynta fall kommer nivåerna av TSH, T4 och T3 att vara låga samtidigt och detta kan tyda på att hypofysen inte fungerar som den ska. Regelbunden kontroll av dessa hormonnivåer kan hjälpa till att upptäcka eventuella avvikelser hos sköldkörteln i ett tidigt skede. På grund av känsligheten hos TSH-markören i blodet kan nivåerna dock påverkas av infektioner som en vanlig förkylning. Detta innebär att värdena kan behöva kontrolleras mer än en gång. Om sköldkörtelvärdena ligger på en hög eller låg nivå under upprepade tillfällen bör du träffa en allmänläkare, även om symptomen kan vara diffusa.

Behöver man testa sköldkörteln?

Utan behandling kan sköldkörtelrubbningar leda till dödliga komplikationer. Vid hypotyreos kan de drabbade utveckla hjärtproblem, mentala hälsoproblem, infertilitet och i allvarliga fall myxödem, som leder till medvetslöshet och död. Obehandlad hypertyreos kan leda till osteoporos och livshotande hjärtkomplikationer. En tidig diagnos innebär att sköldkörtelrubbningar kan korrigeras med hjälp av medicinering och man kan då undvika dessa allvarliga komplikationer.