Glukos (blodsocker)

Vad är glukos (fastesocker)?

Glukos är den primära energikällan för kroppens celler och den enda energikällan för hjärnan och nervsystemet. Ett jämnt flöde av glukos måste vara tillgänglig för användning och en relativt konstant nivå av glukos måste finnas i blodet.

Under matsmältningen av t.ex. frukt, grönsaker, bröd och annan föda så bryts kolhydrater ner till glukos (och andra näringsämnen), därefter absorberas de av tunntarmen för att sedan cirkuleras i hela kroppen. Användningen av glukos för energiproduktion är beroende av insulin, ett hormon som produceras av bukspottkörteln. Hormonet insulin transporterar glukos till kroppens celler och styr levern att lagra överskottsenergi som glykogen för korttidslagring och/eller som triglycerider i fettvävnad (fett) celler.

Normalt stiger blodsockret något efter en måltid och insulin frigörs genom bukspottkörteln i blodet som svar. När glukosen förbränns i cellerna så sjunker blodsockernivån igen och bukspottkörteln svarar genom att sakta ner produktionen av insulin för att därefter stoppa frisättningen av insulin.

Om blodsockernivån sjunker för lågt, som kan inträffa mellan måltider eller efter en ansträngande träning så utsöndras en annan bukspottskörtel hormon som heter glukagon. Hormonet styr levern att vända lagrat glykogen tillbaka till glukos för att höja blodsockernivån. Om glukos / insulinåterkopplingsmekanismen fungerar korrekt innebär det att mängden glukos i blodet förblir relativt stabilt. Om balansen rubbas och glukosnivån i blodet stiger så kompenserar kroppen med att försöka återställa balansen både genom att öka insulinproduktionen och genom att eliminera överskott av glukos i urinen.

Varför analyserar man glukos?

Det finns några olika förhållanden som kan störa balansen mellan glukos och bukspottskörtelhormoner vilket resulterar i högt eller lågt blodsocker. Den vanligaste orsaken är diabetes. Diabetes är en grupp av störningar förknippade med otillräcklig insulinproduktion och/eller ett motstånd mot effekterna av insulin. Personer med obehandlad diabetes kan inte bearbeta och använda glukos normalt. De som inte kan producera något eller tillräckligt med insulin (och vanligtvis har diabetes autoantikroppar) är diagnosen typ-1 diabetes. De som är resistenta mot insulin och inte kan producera tillräckliga mängder kan ha pre-diabetes eller typ-2 diabetes.

Allvarliga, akuta förändringar i blodglukos, antingen hög (hyperglykemi) eller låg (hypoglykemi), kan vara livshotande då det orsakar organsvikt, hjärnskador, koma, och i extrema fall, död. Kroniskt höga blodsockernivåer kan leda till progressiva skador på kroppens organ såsom njurar, ögon, hjärta och blodkärl och nerver. Kronisk hypoglykemi kan leda till hjärn- och nervskador.

Vissa kvinnor kan utveckla graviditetsdiabetes, vilket är hyperglykemi som inträffar under graviditeten. Om det inte behandlas så kan det leda till att dessa mödrar föder stora barn som kan ha låga blodsockernivåer. Kvinnor som har haft graviditetsdiabetes kan sedan fortsätta att utveckla diabetes.

Diabetiker måste övervaka sina egna blodsockernivåer, ofta flera gånger om dagen, för att avgöra hur långt över eller under det normala deras glukos är och att avgöra vilka läkemedel eller insulin de kan behöva.

Man använder glukostestet för att:

 • Identifiera högt blodsocker (hyperglykemi) och lågt blodsocker (hypoglykemi)

 • Undersöka för diabetes hos personer som löper risk innan symtom är uppenbara. I vissa fall behövs inga tidiga tecken eller symptom på diabetes. Screening kan därför vara värdefullt för att identifiera diabetes och möjliggör behandling innan tillståndet förvärras eller andra komplikationer uppstår.

 • Att diagnostisera diabetes, pre-diabetes och graviditetsdiabetes

 • Övervaka glukosnivåer hos personer med diagnosen diabetes

Det finns två markörer som mäter blodsockernivån:

 • Fasteglukos (fasteblodglukos) - detta test mäter nivån av glukos i blodet efter fasta i minst 8 timmar.

 • Hemoglobin A1c (HbA1c) kan användas som ett alternativ till glukos testning för screening och diagnos.

Vad innebär ett förhöjt värde av glukos?

När någon har tecken och symtom på högt blodsocker heter det hyperglykemi. Höga nivåer av glukos anger oftast diabetes, men många andra sjukdomar och tillstånd kan också orsaka förhöjda blodsocker.

 • Ökad törst, vanligtvis med täta urineringar

 • Trötthet

 • Suddig syn

 • Svårläkta sår eller infektioner

 • Några andra sjukdomar och tillstånd som kan leda till en förhöjd blodsockernivå inkluderar:

 • Akromegali

 • Akut stress (svar på trauma, hjärtinfarkt och stroke som exempel)

 • Cushing syndrom

 • Bukspottkörtelcancer

 • Hypertyreos

 • Levercirros

 • Feokromocytom

Vad innebär ett lågt värde av glukos?

En låg nivå av glukos kan tyda på hypoglykemi, ett tillstånd som kännetecknas av en minskning av blodglukos till en nivå orsakar symtom som svettning, hjärtklappning, hunger, skakningar och ångest, sedan börjar det påverka hjärnan orsakar förvirring, hallucinationer, dimsyn, och ibland till och med koma och död.

En låg blodsockernivå (hypoglykemi) kan ses med:

 • Hypofys- och binjurebark-insuffiens

 • Överdosering av insulin och sulfonylureapreparat

 • Allvarlig leversjukdom

 • Svält / långvarig fasta

 • Insulomer

 • Hypotyreos

Hälsokontroll XL Plus

Hälsokontroll XL Plus

Mäter ytterligare tio hälsomarkörer utöver de i Hälsokontroll XL vad gäller vitaminer & mineraler, njurar, lever och blodsocker.

Ger dig djupare insikt om hjärta & kärl, sköldkörtel, diabetes, vitaminer & mineraler, lever, njure, blodstatus och övrigt.

Upptäcker avvikelser och ger dig insikt om nödvändiga livsstilsförändringar.

Hälsokontroll Man

Hälsokontroll Man

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Upptäcker avvikande värden som kan orsaka reducerad sexlust, nedsatt fertilitet, trötthet och energilöshet.

Genom beräkning av det bioaktiva testosteronet får du en djupare insikt i din testosteronproduktion.

Diabetes & Blodsockertest XL

Diabetes & Blodsockertest XL

Mäter blodsockernivåer på ett djupare plan.

Ger dig en bild av dina blodsockernivåer men även C-peptid.

Ger dig en tydligare indikation på om du har typ 1-diabetes eller är i riskzonen för typ-2 diabetes samt ger en indirekt mätning av insulinproduktionen.