DHEAS

Vad är DHEAS?

DHEAS är ett förstadium till steroidhormonet DHEA som i sin tur är ett förstadium till flera av våra könshormoner. Produktionen sker i binjurarna och denna styrs bl.a. från hypofysen, en liten körtel på undersidan av hjärnan. DHEAS ökar våra endorfinnivåer, stärker vårt immunförsvar och kallas ofta för vitalitets- eller ungdomshormonet. Nivåerna av DHEAS är som högst i 25-års åldern och vid 70-års ålder kvarstår endast runt 20 procent av denna nivå.

Varför behöver man analysera DHEAS?

Många beställer provet för att utreda förekomsten av så kallad binjureutmattning (”adrenal fatique syndrome”), men diagnosen är starkt ifrågasatt inom skolmedicin och det råder delad mening om diagnosen ens existerar.

Vad innebär ett förhöjt DHEAS värde?

En liten ökning av DHEAS är oftast idiopatisk, dvs man hittar ingen förklaring till detta. Hos män ger ökade nivåer sällan några symtom. Vissa substanser och läkemedel som tex metformin, amlodipin och nikotin kan också öka nivåerna.

Vad innebär ett lågt DHEAS värde?

Ett lågt värde i förhållande till åldern ses vid underfunktion av binjurarna, men värdet behöver bedömas tillsammans med andra binjurehormoner såsom kortisol och könshormoner. Även vissa läkemedel och naturpreparat, som insulin, kortison, fiskolja och E-vitamin, bidrar till en sänkning av DHEAS.

Vilka andra faktorer kan påverka DHEAS?

Då provet kan påverkas av fysisk aktivitet skall träning innan provtagning undvikas.

Lätt avvikande DHEAS-värden kan även förekomma som en normalvariant. Referensintervallet innefattar 95% av en frisk försöksgrupp. Detta medför att 5% av friska individer hamnar utanför referensintervallet utan att det är kopplat till sjukdom. Detta kallas för en normalvariant.

Werlabs genomför hälsokontroller för många olika typer av hälsoområden

Binjuretest - DHEAS

Binjuretest - DHEAS

Mäter dina DHEAS-nivåer i kroppen.

Ger dig bilden av ditt DHEAS-värde - som återspeglar binjurebarkens aktivitet i bildningen av könshormon.

Upptäcker eventuell binjurebarksvikt som påverkar ditt östrogen och testosteronvärde och kan bland annat leda till trötthet och avmagring.