Luteiniserande hormon (LH)

Varför analyserar man LH?

LH-testet kan vara värdefullt vid infertilitet eller onormalt låg sexlust, för att diagnosticera hypofyssjukdomar som påverkar LH-produktionen, vid sjukdomar som påverkar äggstockar och testiklars funktion, i utredning av oregelbunden eller utebliven menstruation, eller för att diagnosticera orsakerna till fördröjd alternativt brådmogen pubertet hos barn. Även vid en rad andra sjukdomstillstånd kan LH-testvärden vara viktiga att känna till.

Vad är Luteiniserande hormon (LH)?

Luteiniserande hormon (LH) är ett hormon som är centralt i fortplantningen och bidrar till att reglera bl.a. ägglossning hos kvinnor och testosteronproduktion hos män. Hos både kvinnor och män används LH ofta i kombination med andra tester (FSH, testosteron, östrogen och progesteron).

LH produceras i hypofysen. Om du är kvinna är LH en viktig del av din menstruationscykel. Hormoner fungerar tillsammans med follikelstimulerande hormon (FSH), vilket är en annan gonadotropin gjord i hypofysen. FSH stimulerar äggstocksfollikeln, vilket gör att ägget växer. Det utlöser också produktionen av östrogen i follikeln.

Vad är kopplingen mellan LH och FSH?

Ökningen i östrogen triggar hypofysen att sluta producera FSH och börja göra mer LH. Växlingen till LH får ägget att släppas från äggstocken vilket är den process vi kallar ägglossning. I den tomma follikeln prolifererar cellerna och omvandlar den till ett corpus luteum. Denna struktur frigör progesteron, ett hormon som är nödvändigt för att upprätthålla graviditeten. Om graviditet inte uppstår faller nivåerna av progesteron och cykeln börjar igen.

För män producerar hypofysen också LH. Hormonet binder till receptorer i vissa celler i pungen som kallas Leydig-celler. Detta leder till frisläppandet av testosteron, ett hormon som är nödvändigt för att producera spermier.

Hur är LH referensvärden?

Hos kvinnor varierar värdet med menstruationscykeln enligt följande:

  • Follikelfas: 2-13 IE/L

  • Mittcykeltopp: 14-100 IE/L

  • Lutealfas: 1-12 IE/L

  • Postmenopaus: 7-60 IE/L

Vad innebär ett högt LH-värde?

LH-nivåer och andra testnivåer kan bidra till att skilja mellan primär äggstockssvikt (fel på äggstockarna själva eller brist på äggstocksutveckling) och sekundär äggstockssvikt (fel på äggstockarna på grund av störningar i antingen hypofysen eller hypotalamus).

Ett förhöjt värde kan tala för primär äggstocksvikt, dvs att skadan/felet sitter i äggstockarna.

Vad innebär ett lågt LH-värde?

LH-nivåer och andra testnivåer kan bidra till att skilja mellan primär äggstockssvikt (fel på äggstockarna själva eller brist på äggstocksutveckling) och sekundär äggstockssvikt (fel på äggstockarna på grund av störningar i antingen hypofysen eller hypotalamus).

Ett lågt värde kan tala för sekundär äggstocksvikt, dvs att skadan/felet sitter i hypofysen som därför stimulerar äggstockarna otillräckligt.

Testosterontest XL

Testosterontest XL

Mäter dina testosteronvärden men även SHBG och LH samt även blodstatus.

Ger dig en djupare insikt i hur din testosteronproduktion ser ut och en uppskattning av det så kallade bioaktiva testosteronet.

Upptäcker avvikelser som kan vara orsaken till exempelvis minskad sexlust, för tidig pubertet, och infertilitet.

Fertilitetstest

Fertilitetstest

Inkluderar områden som är av betydelse när du vill bli gravid.

Testet är för kvinnor och kräver regelbunden menstruation för att göra en korrekt bedömning.

De här testet lämpar sig väl att ta med till din läkare/gynekolog för en utförligare fertilitetsbedömning.

Hälsokontroll Man Plus

Hälsokontroll Man Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för män.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure, leder och övrigt där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Man Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.