Prolaktin

Vad är prolaktin?

Prolaktin är ett hormon som produceras i hypofysen, en liten körtel på undersidan av hjärnan, och finns i blodet hos både kvinnor och män. Dess mest välkända uppgift är att stimulera bröstens mjölkproduktion i samband med graviditet hos kvinnor. Hos kvinnor stiger prolaktinnivåerna i blodet normalt under graviditet och förlossning för att förbereda brösten för den kommande amningen. Nivåerna av prolaktin i blodet varierar under dygnet och även med menstruationscykeln. Prolaktin är även involverat i andra processer som kroppens omsättning av fett, reglering av kroppens vätskebalans, immunförsvar och vår psykiska hälsa.

Varför behöver man analysera prolaktin?

Prolaktin är ett av flera hormoner som undersöks vid misstanke om infertilitet och vid impotens. Analysen utförs också i samband med utredning av eventuell hypofyssjukdom och en förhöjd produktion av prolaktin i hypofysen är den vanligaste dysfunktionen som ses i samband med hypofyssjukdom. Ett symtom på detta kan vara manlig mjölkproduktion i brösten. Dessutom, i samband med menstruationsrubbningar, infertilitet samt vid sekretion av mjölkliknande vätska från brösten hos icke-gravida kan nivåerna av prolaktin i blodet behöva kontrolleras.

Vad innebär ett förhöjt prolaktinvärde?

Prolaktinvärdet höjs naturligt i samband med graviditet, men kan också höjas i samband med stress och fysisk ansträngning. Även läkemedel, framför allt sådana som används vid olika psykiska besvär, och ett högt intag av lakrits kan också ge förhöjda värden. Stegrade värden ses också vid sjukdomar som hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln), polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), kronisk njursvikt och vid förekomst av hypofysadenom, en godartad tumör i hjärnan.

Förhöjda värden ses också vid sjukdom i hypofysen och vid tumörer i hypofysen. Höga värden kan också ses i samband med andra sjukdomar, som leversjukdom eller kronisk njurfunktionsnedsättning. Det förekommer också hos personer som överkonsumerat lakrits och hos personer som äter läkemedel som blockerar dopaminreceptorer i hjärnan, s.k. neuroleptika som används för behandling av vissa psykiska sjukdomar.

Vad innebär ett lågt prolaktinvärde?

Ett lågt värde kan ses i samband med underfunktion av hypofysens hormonproduktion. Detta kan ha flera olika orsaker och måste utredas vidare. Ett lågt värde är ofta sammankopplat med infertilitetsproblematik.

Vilka andra faktorer kan påverka prolaktinvärdet?

Prolaktinnivån varierar över dygnet och stiger under sömn. För att få ett adekvat analysresultat bör du därför ha varit vaken minst tre timmar då provet tas. Likaså bör du ha undvikit fysisk träning eller uttalad psykisk stress dygnet före provtagningen, eftersom detta också kan ge felaktigt förhöjda resultat.

Läkemedel, framför allt sådana som används vid olika psykiska sjukdomar kan ge förhöjda värden av prolaktin. Likaså kan ett stort lakritsintag göra att prolaktinnivåerna i blodet stiger.

Fertilitetstest

Fertilitetstest

Inkluderar områden som är av betydelse när du vill bli gravid.

Testet är för kvinnor och kräver regelbunden menstruation för att göra en korrekt bedömning.

De här testet lämpar sig väl att ta med till din läkare/gynekolog för en utförligare fertilitetsbedömning.