C-reaktivt protein (CRP)

Vad är CRP?

CRP (C-reaktivt protein) är en blodmarkör som produceras i levern och som reagerar på inflammationer. CRP mäter alltså den generella nivån av inflammation i kroppen.

För att kroppen ska kunna bekämpa infektioner och inflammationer så bildas olika ämnen som gör att försvarsreaktioner sätts i gång och reagerar på rätt ställe.

CRP är ett av dessa ämnen som kroppen producerar som deltar i processen att bekämpa infektioner och inflammationer och används därför som en inflammationsmarkör. Med andra ord så används CRP som ett mått på hur kraftig en inflammation är.

Varför analyserar man CRP?

Ett prov på CRP görs av många anledningar. CRP används bland annat för att:

Skilja mellan virus- och bakterieinfektioner

Följa en sjukdomsutveckling. CRP sjunker snabbt när man börjar tillfriskna.

Kontrollera om en infektion finns i kroppen efter ett kirurgiskt ingrepp. CRP stiger normalt inom 2 till 6 timmar efter en operation och sjunker sedan den tredje dagen efter operationen.

Identifiera och hålla koll på infektioner och sjukdomar som orsakar inflammation, sjukdomar i immunsystemet, svullnad av blodkärl i huvud och hals, smärtsam svullnad av vävnader som kantar lederna (reumatoid artrit), svullnad och blödning i tarmarna (inflammatorisk tarmsjukdom) eller infektion av ett ben (osteomyelit).

Kontrollera hur väl behandlingar fungerar, såsom behandling för cancer, eller för en infektion. CRP-nivåer går snabbt upp och blir sedan snabbt normala om patienten svarar på behandlingsinsatser.

Vad innebär ett högt CRP-värde?

Det är bara förhöjda värden som är av betydelse, där högre nivåer av CRP ofta tyder på en bakteriell infektion. Höga nivåer av CRP orsakas av infektioner och många långvariga sjukdomar.

Något som är viktigt att förstå är att ett CRP-test inte kan visa exakt var inflammationen ligger eller vad som har orsakat det. Därför kan andra tester behövas för att hitta orsaken och lokalisera inflammationen är.

Vad innebär ett lågt CRP-värde?

Ett lågt CRP-värde är normalt och innebär att kroppen inte är utsatt för inflammation.

Vilka andra faktorer kan påverka CRP-värdet?

Vissa omständigheter kan göra att CRP höjs, vilket gör att det kan bli missvisande. Några av dessa är:

  • Fysisk ansträngning (motion)

  • Spiral (hos kvinnor)

  • Graviditet

  • Fetma

Ledvärkstest

Ledvärkstest

Mäter antikroppar förknippade med ledvärk, blodstatus och inflammation.

Ger dig en bild om din ledvärk har en underliggande autoimmun orsak.

Ger dig indikation på om du eventuellt har ledgångsreumatism.

Performance Test

Performance Test

Ger dig insikt i bland annat din sköldkörtelfunktion, då den styr kroppens ämnesomsättning.

Följer nivån på dina blodfetter och blodvärden men även om du har vitaminbrist, då kosten kan påverka din prestation.

Upptäcker avvikelser som kan vara avgörande för din prestationsförmåga.

Hälsokontroll Bas Plus

Hälsokontroll Bas Plus

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt med folat och vitamin B12 från kosten samt analys av D-vitamin.

Innehåller markörer som behövs för att utesluta medicinska orsaker till nedstämdhet och trötthet.