Lipoproteiner och dess påverkan på hjärt- och kärlsjukdom

Lipoproteiner består av fett (lipider) och proteiner. Deras huvuduppdrag är att transportera kolesterol, en typ av fett som är nödvändig för cellernas funktion men som i för höga mängder kan leda till sjukdom.

De två huvudtyperna av lipoproteiner är:

  • Lågdensitetslipoprotein (LDL): Känt som "dåligt" kolesterol, eftersom höga nivåer kan leda till uppbyggnaden av plack i artärerna.

  • Högdensitetslipoprotein (HDL): Känt som "bra" kolesterol, på grund av dess förmåga att transportera kolesterol från andra kroppsdelar tillbaka till levern för utsöndring.

Lipoproteiners påverkan på vår hjärt- och kärlhälsa

För att vi ska må bra behövs en balans mellan LDL och HDL och problem uppstår när nivåerna av det "dåliga" kolesterolet blir för högt eller när det "bra" kolesterolet blir för lågt. Dessa tillstånd kan leda till att artärerna förträngs vilket ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke.

En av de grundläggande orsakerna till kardiovaskulär sjukdom är ateroskleros, en process där plack byggs upp i artärerna, vilket leder till att kärlen blir smalare och stelare. Detta kan resultera i minskat blodflöde vilket i sin tur kan leda till hjärtinfarkt och stroke.

Går det att påverka lipoproteinnivåerna?

Att äta en kost som är låg på mättat fett och transfetter kan hjälpa till att sänka LDL-nivåerna medan regelbunden fysisk aktivitet kan öka HDL-nivåerna. För de som är i riskzonen för höga kolesterolvärden, finns det läkemedel som kan hjälpa till att minska LDL-kolesterol och därmed minska risken för kardiovaskulära sjukdomar.

Vad säger forskningen?

Studier har visat att ju högre nivåer av LDL desto större är risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Forskning har även föreslagit att apokvoten kanske är den bästa riskmarkören för hjärtinfarkt av alla blodfettsmarkörer. Resultatet stöds även av internationella studier som omfattar 52 länder.

Testa dina lipoproteinnivåer

I vår stora hälsokontroll XL får du en god bild över viktiga hälsoområden för din hjärt- och kärlhälsa. I testet ingår ApoB/ApoA1-kvot, Apolipoprotein A1, Apolipoprotein B, HDL-kolesterol, non-HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, Totalt kolesterol och Triglycerider vilka ger en heltäckande bild av dina lipoproteinnivåer.

Hälsokontroll Man Plus

Hälsokontroll Man Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för män.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure, leder och övrigt där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Man Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Hälsokontroll Kvinna Plus

Hälsokontroll Kvinna Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för kvinnor.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure och leder där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Kvinna Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.