Kroppens leder är de förbindelser mellan två eller fler ben och möjliggör rörelse och flexibilitet i skelettet. Det finns olika typer av leder beroende på vilka ben som hålls ihop, t.ex. gångjärnsleder som enbart kan röras fram och tillbaka som armbågsleden. Axelleden och höftleden är däremot kulleder som är runda, vilket gör att lederna kan röras åt alla håll. Ledproblem ger ofta smärta och stelhet som kan påverka rörligheten, vilket kan vara tecken på artros, reumatoid artrit och andra ledsjukdomar. Vi analyserar blodvärden som är associerad med några inflammatoriska ledsjukdomar.

Följande markörer testas inom hälsoområde Leder

Våra hälsokontroller och blodprover

Ledvärkstest

Ledvärkstest

Mäter antikroppar förknippade med ledvärk, blodstatus och inflammation.

Ger dig en bild om din ledvärk har en underliggande autoimmun orsak.

Ger dig svar på om du eventuellt har ledgångsreumatism.

Hälsokontroll Kvinna Plus

Hälsokontroll Kvinna Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för kvinnor.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure och leder där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Kvinna Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.

Hälsokontroll Man Plus

Hälsokontroll Man Plus

Vår största, mest djupgående hälsokontroll som är skräddarsydd för män.

Djupgående analys av de viktigaste hälsoområdena hjärta & kärl, blodsocker, blod & järn, vitaminer & mineraler, inflammation, sköldkörtel, hormoner, lever, njure, leder och övrigt där vi kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

Med Hälsokontroll Man Plus får du möjlighet att utifrån dina individuella värden göra aktiva val i dina levnadsvanor, förebygga eventuella sjukdomar och optimera din hälsa.