ALAT (alaninaminotransferas)

Varför bör man testa ALAT?

Provtagning av ALAT görs för att kontrollera leverns tillstånd och om den är skadad. Med hjälp av nivån på ALAT är det möjligt att identifiera leversjukdomar, speciellt hepatit och cirrhos orsakad av alkohol, droger eller virus. Leversjukdomar kan ge symtom som smärta i övre delen av buken, illamående, kräkningar och ibland gulsot. Andra syften kan vara att ta reda på om gulsot orsakades av en blodsjukdom eller leversjukdom, eller hålla koll på effekterna av kolesterolsänkande läkemedel och andra läkemedel som kan skada levern.

Vad är ALAT?

Ett prov på ALAT (alaninaminotransferas) mäter mängden av detta enzym i blodet. ALAT finns normalt i röda blodkroppar, lever, hjärta, muskelvävnader, bukspottkörtel och njurar. ALAT finns i leverceller och i liten mängd i blodet.

Till skillnad från ASAT (aspartataminotransferas) så finns ALAT bara i cytoplasman hos leverceller, så därför kan värdet bli lägre vid leverskada än vid provtagning av ASAT. Virushepatit orsakar mycket höga ALAT-värden. Mängden ALAT i blodet halveras på 36 timmar. Provtagning för ALAT kan göras samtidigt som provtagning för ASAT. Förhållandet mellan ASAT och ALAT kan hjälpa till att avgöra om levern eller något annat organ har skadats samt huruvida alkoholmissbruk har varit en orsak till leverskadan.

Vad innebär ett högt ALAT-värde?

Höga värden ses bland annat vid akut och kronisk hepatit, toxisk leverskada, mononukleos och gallvägsobstruktion. Ett högt värde kan även ses i följande situationer:

  • Efter användning av många kosttillskott och läkemedel

  • Leverskada till följd av sjukdomar

  • Blyförgiftning

  • Snabb tillväxt, särskilt hos små barn, kan orsaka lätt förhöjda nivåer av ALAT

Prenumerera och spara 200 kr

Hälsokontroll Standard

Hälsokontroll Standard

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt av järn, magnesium, folat och vitamin B12. Samt en status på ditt D-vitamin.

Innehåller fler markörer som ger information till våra läkare för en djupare bedömning och bättre rekommendation, såsom ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

Hälsokontroll Bas Plus

Hälsokontroll Bas Plus

Upptäcker och utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, sköldkörtelrubbning, njure och lever.

Ger svar på om du får i dig tillräckligt med folat och vitamin B12 från kosten samt analys av D-vitamin.

Innehåller markörer som behövs för att utesluta medicinska orsaker till nedstämdhet och trötthet.

Performance Test

Performance Test

Ger dig insikt i bland annat din sköldkörtelfunktion, då den styr kroppens ämnesomsättning.

Följer nivån på dina blodfetter och blodvärden men även om du har vitaminbrist, då kosten kan påverka din prestation.

Upptäcker avvikelser som kan vara avgörande för din prestationsförmåga.