Albumin

Vad är albumin?

Albumin är ett av kroppens viktigaste protein och det bildas i levern. Albumin har två huvudsakliga uppgifter i kroppen, vilka är att:

 • Transportera runt olika ämnen i din kropp, inklusive hormoner, vitaminer och enzymer.

 • Se till att vattnet i blodet inte lämnar blodkärlen istället för att hamna i vävnaderna och orsaka svullnad, s.k. ödem.

Varför analyserar man albumin?

Med tanke på hur delaktigt albumin är i kroppens olika funktioner så finns många olika anledningar till att analysera värdet.

En analys av albuminvärdet ger bland annat en indikation på hur vätskebalansen i kroppen ser ut och vi får en bild av kroppens näringsstatus.

Vid misstanke om leverskada eller leversjukdom kan produktionen av albumin minska och vid sjukdomar i njurarna kan man ibland förlora mer albumin än normalt via urinen. Likaså kan nivåerna minska vid vissa tarmsjukdomar.

Symtom på leversjukdom inkluderar:

 • Gulsot, ett tillstånd som får din hud och ögon att bli gula

 • Trötthet

 • Viktminskning

 • Aptitlöshet

 • Mörkfärgad urin

Symtom på njursjukdom inkluderar:

 • Svullnad runt buken, låren eller ansiktet

 • Mer frekvent urinering, särskilt på natten

 • Skummande, blodig eller kaffefärgad urin

 • Illamående

 • Kliande hud

Vad innebär ett förhöjt albuminvärde?

Ett förhöjt albuminvärde ses framförallt i samband med uttorkning då vi förlorar vatten från blodbanan, vilket leder till att albuminet i blodet koncentreras och nivåerna stiger. När vätskebalansen återställs normaliseras ofta albuminvärdet.

Vad innebär ett lågt albuminvärde?

Låga albuminvärden kan bero på en mängd olika anledningar, allt mellan ett tillfälligt tillstånd som löser sig själv eller ett tillstånd som kräver behandling.

Nivåerna av albumin kan minska, i större eller mindre grad, när produktionen störs, proteinnedbrytningen ökar, proteinförlusten ökar och/eller när blodet späds ut.

Ett lågt albumin kan också innebära leversjukdom. Kontroll av leverenzym eller en leverpanel kan beställas för att bestämma vilken typ av leversjukdom som det kan bero på.

En person kan dock ha normala eller nära normala albuminnivåer med leversjukdom tills tillståndet har nått ett avancerat stadium. Till exempel; hos personer med skrumplever är albumin vanligtvis (men inte alltid) lågt, medan i de flesta kroniska leversjukdomar som inte har kommit till cirrhos är albuminvärdet vanligtvis normalt.

Låga albuminnivåer kan också betyda att du har en njursjukdom där njurarna inte kan förhindra att albumin läcker från blodet till urinen och går förlorat.

Låga albuminnivåer kan också ses vid inflammation, chocktillstånd eller undernäring. De kan ses med tillstånd där kroppen inte absorberar och smälter protein ordentligt, såsom Crohns sjukdom eller celiaki, eller där stora volymer protein går förlorade från tarmen.

Ett lågt albumin kan också ses under flera andra förhållanden, såsom:

 • Infektion

 • Kirurgi

 • Kronisk sjukdom

 • Diabetes

 • Underaktiv sköldkörtel (hypotyreos)

 • Ökning i blodvolym på grund av hjärtsvikt

 • Ibland i samband med graviditet

Vilka andra faktorer kan påverka albuminvärdet?

Dagen före provtagning bör man undvika intag av alkohol och fet mat då detta kan påverka provsvaret.

Lätt avvikande albuminvärde kan även förekomma som en normalvariant. Referensintervallet innefattar 95% av en frisk försöksgrupp. Detta medför att 5% av friska individer hamnar utanför referensintervallet utan att det är kopplat till sjukdom. Detta kallas för en normalvariant.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Kvinna

Hälsokontroll Kvinna

Utvärderar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar inklusive blodfetter. Upptäcker diabetes, blodbrist och järnbrist, och sköldkörtelrubbningar.

Upptäcker vitaminbrist och ger indikation på bristande njur- och leverfunktion, upptäcker pågående inflammation.

Analyserar de kvinnliga könshormonerna Östrogen och FSH. Innehåller även extra markörer för en fördjupad bedömning och förbättrade medicinska råd.

Njurprov XL

Njurprov XL

Mäter viktiga njurmarkörer.

Ger dig insikt i hur dina njurar mår på ett djupare plan.

Kan upptäcka om du har förändringar i njurfunktionen som i sin tur kan bero på ärftliga njursjukdomar, diabetes, obehandlad urinvägsinfektion eller högt blodtryck.

Prenumerera och spara 300 kr

Hälsokontroll Man

Hälsokontroll Man

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Upptäcker avvikande värden som kan orsaka reducerad sexlust, nedsatt fertilitet, trötthet och energilöshet.

Genom beräkning av det bioaktiva testosteronet får du en djupare insikt i din testosteronproduktion.