Min journal

Transferrin

Vad är Transferrin?

Transferrin är ett protein som transporterar järn i blodet. I mjälten, som bryter ned röda blodkroppar då dessa blivit gamla, binds järnet till transferrin och förs till benmärgen där det används för bildning av nya röda blodkroppar. Transferrin behövs också för att vi skall kunna ta upp järn från födan i tarmen.

Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov

Varför behöver man analysera transferrin?

Transferrin bildas i levern och vid järnbrist ökar produktionen, eftersom kroppen då vill kompensera för bristen på järn genom att möjliggöra för ett ökat upptag från bl.a. tarmen. På samma sätt minskar produktionen av transferrin då det finns gott om järn i kroppen. Provtagning för transferrin används som ett komplement till övrig provtagning vid utredning av misstänkt blodbrist, anemi, beroende på järnbrist eller vid misstänkt järnbrist utan samtidig anemi. Likaså kan provet tas då man misstänker sjukdomen hemokromatos, eftersom kroppen då istället har ett överskott av järn.

Vad innebär ett lågt transferrinvärde?

Ett lågt värde kan ses vid olika typer av inflammation i kroppen, vid överskott av järn i kroppen, blodbrist orsakad av andra orsaker än järnbrist, leverskada och vid järninlagringssjukdomen hemokromatos.

Vad innebär ett förhöjt transferrinvärde?

Högt transferrinvärde beror oftast på järnbrist, men kan också orsakas av östrogenbehandling eller vid graviditet utan samtidig järnbrist.

Andra faktorer som kan påverka analysvärdet

Transferrinvärdet kan variera på grund av tillfälligt högt eller lågt järnintag, varför upprepade provtagning kan behövas för att få en bättre bild av ditt järnstatus. Vid användning av P-piller ökar värdet. Värdet ökar också under graviditetens sista del.Så fungerar det

Tre enkla steg för att ta reda på hur du mår på insidan, där det räknas.

Beställ

Beställ din hälsokontroll med e-post eller BankID.

Ta ditt prov

Välj provtagningsställe och ta ett vanligt blodprov.

Få snabba svar

En utförlig läkarkommentar medföljer dina provsvar.

Se alla hälsokontroller

Våra hälsokontroller
Beställ