Article image

Senast uppdaterad: 2023-06-01

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 4 minuter

Hela Sveriges hälsorapport

Här är vår hälsorapport med snabba fakta för dig som vill få koll på hälsoläget i Sverige.

I rapporten hittar du övergripande statistik men även smarta metoder som du kan använda för att snabbt förbättra din egen hälsa. Du får dessutom tips på hur du kan jobba preventivt med att förebygga hälsorisker och sjukdom på sikt.

2 miljoner lever med hjärt- och kärlsjukdom

Så många som 2 miljoner personer i befolkningen lever med hjärt- och kärlsjukdom, enligt Hjärt-Lungfonden.

Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och män är värst drabbade. Omkring tre gånger fler män än kvinnor insjuknar i hjärt- och kärlsjukdom och de insjuknar tidigare.

Som exempel har 84 procent av männen och 76 procent av kvinnorna i åldern 50–65 år i Stockholms län för höga kolesterolvärden.

Så lite behöver du gå för att stärka ditt hjärta

En systematisk genomgång av ett stort antal studier visade att tar man 1000 extra steg per dag så minskar såväl den totala dödligheten som risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Det gäller oavsett vad man väger, hur gammal man är eller vilket kön man tillhör.

 • För varje 1000 extra steg per dag minskar den totala dödligheten med mellan 6-36% över loppet av 4-10 år.

 • 1000 steg motsvarar en sträcka på 800-900 meter. Går man snabbt tar det mindre än tio minuter. Går man lite långsammare tar det drygt 10 minuter.

90 000 insjuknar årligen i sjukdomar kopplade till mat och fysisk aktivitet

Enligt Folkhälsomyndigheten är maten vi äter och bristen på fysisk aktivitet kopplade till några av de främsta orsakerna till förlorade friska levnadsår.

 • Om du vet att du behöver äta en mer näringsrik kost så har vi sammanställt ett antal tips att starta med. Du hittar dem här.

 • Vi har också sammanställt en mängd smarta metoder för att få mer vardagsmotion, utan att det tar extra tid och utan att du måste boka in dig på gruppaktiviteter. Du hittar metoderna här.

 • Har du gått vilse i en djungel av diettips? Undersök din näringsstatus med våra vitamin- och mineraltester. Då får du bättre koll på vad just du behöver få i dig.

Omkring 30 procent har prediabetes

Enligt vår egen data har omkring 30 procent av alla som gör prover hos oss prediabetes, det vill säga ett förstadium till typ-2 diabetes.

Prediabetes utvecklas ofta smygande under många år utan att ge några symptom. Det innebär att man inte själv kan avgöra om man har förhöjt blodsocker eller inte.

Undersökningar visar att när folk väl får reda på att de har förhöjda blodsockervärden så leder det till livsstilsförändringar som förbättrar deras hälsa.

En undersökning som omfattade 22 700 individer på 45 arbetsplatser i USA visade att man genom screening upptäckte flera fall av odiagnostiserad diabetes. Vid ettårsuppföljningen kunde man se en signifikant förbättring både av deltagarnas blodsockernivåer och vikt (mätt som BMI).

43 000 sjukskrivna på grund av stress

Nästan 43 000 svenskar var sjukskrivna på grund av stress i december 2022 enligt Försäkringskassan.

Det kan vara svårt att från ena dagen till den andra ändra på de faktorer på jobbet eller i privatlivet som orsakar stress. Det finns dock några åtgärder som kan hjälpa till att skydda hjärnan från stressens skadliga effekter. Här kan du läsa mer.

450 000 har sköldkörtelrubbning

Fler än 450 000 svenskar är diagnosticerade med sköldkörtelrubbning. Det är 10 gånger vanligare hos kvinnor än män. Både genetiska faktorer och livsstil ligger bakom besvären. Här är några åtgärder i livsstilen som både kan minska befintliga besvär liksom förebygga besvär.

 • Sluta röka. Rökning ökar inte bara risken för lungcancer. Det är också kopplat till både överaktivitet och underaktivitet i sköldkörteln. Om du röker har du alltså ännu ett bra skäl till att sluta.

 • Övervikt kan leda till sköldkörtelrubbning. Vi har sammanställt tips och råd för att få ordning på kosten och öka den fysiska aktiviteten i vardagen som kan hjälpa dig i resan mot en hälsosammare vikt.

 • Sömnbrist kan leda till underaktivitet i sköldkörteln. Ta reda på hur du kan förbättra sömnen om du upplever besvär.

 • Insulinresistens är kopplat till negativa effekter på sköldkörteln. Se till att äta en kost som håller blodsockret på en normal nivå.

 • Du kan undersöka hur din sköldkörtel mår med hjälp av våra tester. Du hittar dem här.

Bra att veta för att minska hälsorisker

 • Mycket avvikande värden innebär oftast en exponentiellt högre risk jämfört med lätt avvikande värden. Det positiva är dock att risken minskar drastiskt så fort vi lyckas förbättra värdena.

 • Små förändringar i vår livsstil kan ha stor betydelse för vår hälsa. Se exemplet ovan om vad som händer vid en extra promenad på bara 10 minuter om dagen.

 • Små förändringar i vår livsstil förbättrar ofta flera värden på en och samma gång.

NNT – så många behöver medicinsk behandling för att EN av dem ska ha nytta av behandlingen

Inom vården talar man ibland om Number Needed to Treat (NNT) det vill säga hur många personer behöver få en viss medicinsk behandling för att EN av dem ska ha nytta av behandlingen.

Enligt siffror från Region Stockholm ser det ut så här när det gäller kardiovaskulära händelser:

För gruppen med låg risk:

Fler än 670 personer per år behöver få medicinsk behandling för att EN av dem ska få halverad risk för en kardiovaskulär händelse inom en tioårsperiod.

För gruppen med mycket hög risk:

Uppemot 67 personer per år behöver få medicinsk behandling för att EN av dem ska få halverad risk för en kardiovaskulär händelse inom en tioårsperiod.

Ett mycket stort antal människor behöver alltså äta medicin för att endast en av dem ska ha någon egentlig nytta av den inom loppet av 10 år.

Men andra ord är det svårt för sjukvården att förebygga hälsoproblem som beror på vår livsstil med medicin. Det är svårt att medicinera bort problem som beror på stillasittande och en osund kost.

Vi kan dock själva göra mycket för att förebygga sjukdom genom att förändra vår livsstil. Små förändringar i vardagen kan ha en stor påverkan på vår hälsa.