Vad är typ 2-diabetes?

Typ 2-diabetes Beräknad lästid: 4 min

Typ 2-diabetes innebär att din kropps förmåga att producera och svara på insulin från bukspottskörteln har avstannat eller blivit kraftigt nedsatt. Detta leder till att sockret stannar kvar i blodet och blodsockernivån stiger vilket skadar kroppen. Typ 2-diabetes kan även innebära en mental påfrestning som skapar stress och oro.

 • Få en djupare analys på dina blodsockernivåer
 • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
 • Beställ med Mobilt BankID
Visa mer

Innan man når en märkbar förhöjd nivå av blodsockret har bukspottskörteln kontinuerligt ökat insulinproduktionen för att hålla blodsockernivån under kontroll. Under detta stadie har man en förhöjd risk att drabbas av diabetes, vilket kan upptäckas genom blodprov. Redan i detta stadie finns en ökad risk för hjärtsjukdom och stroke.

 • 150,000 svenskar kan ha diabetes – utan att veta om det.
 • Ca 85-90% av de som har diabetes har typ 2-diabetes.
 • Typ 2-diabetes kommer för det mesta smygande utan symptom och upptäcks ofta av en slump i en vanlig hälsokontroll där man tar blodsockerprover.
 • Det är vanligt att diabetes förblir odiagnostiserat länge på grund av brist på symptom. Enligt diabetesförbundet är ungefär var tredje person med typ 2-diabetes oupptäckt.

Hur diagnostiserar man typ 2-diabetes?

Det finns två viktiga blodprover för att diagnostisera diabetes.

HbA1c (’Långtidsblodsocker‘) – speglar hur blodsockret har varit i genomsnitt under ca 2-3 månader före provtagning. Ett värde mellan 42-47 mmol/l tyder på att man är i farozonen. 48 mmol/l eller mer vid två separata provtagningstillfällen indikerar att man har diabetes.

Fastande Blodsocker – Ett värde mellan 6.1-7.0 mmol/l tyder på att man ligger i farozonen. Vid 7.0 mmol/l eller mer i två separata provtagningstillfällen diagnostiseras man med diabetes.

I tidigt stadie av typ 2-diabetes finns möjligheten att behandla med livsstilsförändringar i form av kost och motion så att blodsockret normaliseras. Tidiga symptom på diabetes: täta toalettbesök, törst, trötthet och huvudvärk.

Är typ 2-diabetes allvarligt?

Cirka en halv miljon personer i Sverige har typ 2-diabetes. Risken ökar ju äldre man blir men andra faktorer spelar också in, såsom gener, övervikt, motion, kost och andra hälsovanor (rökning, alkohol etc). Typ 2-diabetes skall tas på allvar. I längden kan många organ bli påverkade: nervsystemet, blodkärl, hjärta, ögon och njurar. Komplikationerna kan ha betydelsefull påverkan på livskvalitén. Det finns en möjlighet att bli frisk från diabetes typ 2 men det krävs tidig diagnos samt hälsosamma åtgärder med livsstilsval såsom motion och rätt diet.

 • Med höga glukosnivåer kan humör och energi påverkas negativt.
 • Utöver blodprov för att diagnostisera diabetes finns andra faktorer att hålla koll på; blodtryck, vikt och kolesterol.
 • Om man inte behandlar sin diabetes kan konsekvenserna i längden få en stor effekt på livskvalité och livslängd.

Hur behandlar man typ 2-diabetes och kan det förebyggas?

Enligt ”The UK Prospective Diabetes Study” har det bevisats att man genom bättre kontroll på sina glukosvärden, kan minska komplikationer i ögon, njurar och nervsystem med 25%. Dessutom sågs en minskning av både dödliga och icke-dödliga hjärtattacker. Medicinering kan ha positiv effekt, men det bästa man kan göra för att bromsa eller förhindra utvecklingen av diabetes från att bli värre är att ändra sin livsstil kombinerat med att gå ner i vikt vid övervikt. Enligt diabetes.se är det starkt rekommenderat att börja träna och hitta en bra diet som följer Socialstyrelsens riktlinjer. Dessutom, att noggrant övervaka sina blodvärden kan visa vad som fungerar och vad som inte fungerar vad gäller kost och livsstil.

 • Att regelbundet kontrollera dina blodsockervärden kan hjälpa och motivera dig till att ändra livsstil och dåliga vanor, både för de diagnostiserade med diabetes och för dem som löper risk att utveckla diabetes.
 • Enligt studien ”The San Antonio Heart Study” så finns det en risk att man har dåliga/förhöjda blodsockervärden flera år innan diabetessymptom bryter ut.
 • Att identifiera människor som är i farozonen kan motverka diabetesförekomst i samhället.
 • Att kunna sin familjehistoria inom diabetes är väldigt viktigt i och med att om någon nära släkting har diabetes så ökar din risk att få det med 2-3 gånger.
 • Genom ökad kunskap kan man hitta typ 2-diabetes i ett tidigt skede och undvika dess utveckling samt i tidiga stadier även reversera sjukdomen.
 • Få en djupare analys på dina blodsockernivåer
 • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
 • Beställ med Mobilt BankID
Visa mer

Så fungerar Werlabs

Werlabs erbjuder hälsokontroller genom blodprov i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs, Aleris, Unicare och Encia. Werlabs är registrerad vårdgivare hos Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Beställ