Apolipoprotein A1 (Apo A1)

Analysbakgrund

Ett test av Apolipoprotein A1 (apo A1) kan göras tillsammans med andra blodfettstester som del av en screening för att bestämma en persons risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Det kan göras som ett alternativ till ett mer vanligt test av HDL-kolesterolvärdet, men det anses inte generellt ”bättre” eller mer informativt än HDL-testet och tillhör inte de tester som rutinmässigt brukar beställas. Apo A1 är ett protein som har en specifik roll i ämnesomsättningen vad gäller blodfetter. Det är den proteinmässiga huvudbeståndsdelen i HDL-kolesterol, ”det goda kolesterolet”. HDL-kolesterolet transporterar överflödigt kolesterol från cellerna till levern för förbränning. Halten av apolipoprotein A1 brukar samvariera med halten av HDL-kolesterol. Brist på apolipoprotein A1 kan leda till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Varför behöver man analysera provet?
  • Att diagnosticera ärftliga eller andra faktorer som orsakar apo A1-brist.
  • Att undersöka personer som har hjärtproblem och/eller höga kolesterol- och triglyceridnivåer, antingen själva eller i släkten.
  • Att bedöma effektiviteten i livsstilsförändringar och fettbehandlingar.
Förhöjt värde

Höga värden betyder oftast minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Det kan vara ärftligt betingat, bero på östrogenpåverkan eller hög fysisk aktivitet. Alkoholkonsum tenderar också till att öka apolipoprotein A1.

Låga värden

Låga värden kan ses vid inflammatoriska sjukdommar, särskilt virushepatit, men kan också vara ärftligt betingat (Tangiers sjukdom, LCAT).

Vilka tester och testpaket innehåller apolopoprotein A1 (apo A1)?

Apolopoprotein A1 är en blodanalys som du kan hitta i våra två stora paket: Hälsokontroll XL och Hälsokontroll Large. Du kan även utforska alla tester genom att trycka på knappen nedan:


Gå till Alla tester


Gå till Hjärt- och kärlsjukdomar eller Hälsokontroll Info

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen.