Apolipoprotein A1 (Apo A1)

Varför analysera Apolipoprotein?

Genom mätning av Apolipoprotein A1-värden tillsammans med andra blodfettsvärden får man en uppskattning av sin risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Utifrån Apolipoprotein B- och Apolipoprotein A1-värden kan man även beräkna ApoB/ApoA1-kvoten.

Hjärttest

495 kr

  • Upptäck om du är i riskzonen för Hjärt-Kärlsjukdom
  • Snabba provsvar & Personlig läkarkommentar
  • Beställ med Mobilt BankID
Visa mer

Vad är Apolipoprotein (Apo A1)?

Blodfettsrubbningar och höga kolesterolvärden är vanligt förekommande och trots att de inte ger symptom i sig leder det till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar om de inte behandlas adekvat. Kolesterolnivåer i blodet är därför viktiga markörer för att värdera en persons risk för framtida hjärt- och kärlsjukdomar.

Apolipoprotein A1 är ett viktigt proteinkomplex i HDL-kolesterol (”det goda kolesterolet”). HDL-kolesterolet transporterar överflödigt kolesterol från cellerna till levern för förbränning och minskar därmed fettinlagring i blodkärlen

(”åderförkalkning” Halten av Apolipoprotein A1 brukar samvariera med halten av HDL-kolesterol. Brist på Apolipoprotein A1 eller HDL-kolesterol kan leda till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Apolipoprotein A1 kan mätas som ett alternativ till det “goda” kolesterolet HDL. En teoretisk fördel med att mäta apo A1 jämfört med enbart HDL-kolesterol är att proteinet i sig har även andra hjärt- och kärlskyddande egenskaper som att dämpa inflammation och motverkar skadan från fria radikaler

Högt Apo A1 värde

Höga värden betyder oftast minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Det kan vara ärftligt betingat, eller orsakas av exempelvis hög fysisk aktivitet eller östrogenpåverkan. Måttlig alkoholkonsumtion tenderar också att öka Apolipoprotein A1.

Lågt Apo A1 värde

Låga värden betyder oftast ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Det kan vara ärftligt betingat, och förekommer även vid exempelvisdiabetes, övervikt och vissa leversjukdomar.

Populära blodprov

Beställ