LDL Kolesterol

Analysbakgrund

Kolesterol- och triglyceridtester är blodprov som mäter mängden fetter (kolesterol och triglycerider) i blodet. Kolesterol färdas i blodet knutet till ett protein. Detta kolesterol-protein-paket kallas ett lipoprotein. Med hjälp av lipoproteinanalys är det möjligt att se halten i blodet av total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider. Förkortningen LDL ska uttydas “low-density lipoprotein”, det vill säga lipoprotein med låg densitet (tjocklek). LDL-kolesterol transporterar fett och en liten del protein från levern till andra delar av kroppen.

Varför behöver man analysera provet?

En normal halt av LDL-kolesterol i blodet är nyttigt eftersom kolesterol då transporteras ut till kroppsdelar som behöver detta. Men LDL-kolesterol kallas ibland ”dåligt kolesterol” eftersom en förhöjd nivå i blodet kan innebära ökad risk för att utveckla hjärt och kärlsjukdomar. För vuxna människor anses det lämpligt att kontrollera sina kolesterolvärden vart fjärde till sjätte år, särskilt om man befinner sig i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar.

Förhöjt värde

Höga värden ses vid primära och sekundära hyperlipoproteinemier. De sekundära ses bland annat vid hypotyreos, nefrotisk syndrom, obstruktiva leversjukdommar och diabetes mellitus.

Låga värden

Låga värden ses vid hypertyreos, malabsorption, medfödd beta-lipoproteinbrist (acanthocytos).

Vilka tester innehåller LDL kosterol?

LDL kolesterol är en vanlig blodanalys som finns med i våra större hälsokontroller; Hälsokontroll XL, Hälsokontroll Large och Hälsokontroll Bas.

Analysen finns även i ett flertal andra tester, t.ex. Hjärtat.

LDL Kolesterol är en av markörerna för hjärt- och kärlsjukdom

Hjärt- och kärlsjukdom