Kalium

Vad är kalium?

Kalium är en elektrolyt som är väsentlig för cellernas ämnesomsättning. Kalium hjälper till med att transportera näringsämnen till celler och tar bort slaggprodukter ur celler. Kalium har också en viktig muskelfunktion då det hjälper till med kommunikationen mellan nerver och muskler.

Kalium, tillsammans med andra elektrolyter såsom natrium, hjälper till att reglera mängden vätska i kroppen samt behåller en stabil syra-och-bas balans. Kalium förekommer i alla kroppsvätskor, men de mesta hittas inom celler. Endast en liten mängd förekommer i vätskor utanför cellerna.

Vi får större delen av den rekommenderade dosen kalium vi behöver från det livsmedel som vi äter, och de flesta människor har tillräckligt stort intag av kalium. Kroppen använder vad den behöver och njurarna eliminerar resten genom urinen. Kroppen försöker se till att hålla kaliumnivån i blodet inom en mycket snäv intervall.

Eftersom blodkoncentrationen av kalium är såpass liten, kan mindre ändringar i kaliumnivån ha betydande konsekvenser. Om kaliumnivåerna är för låga eller för höga så kan det innebära allvarliga konsekvenser för hälsan. Det kan leda till att en person kan vara i riskzonen för att utveckla chock, andningssvikt, eller hjärtrytmrubbningar. En onormal kaliumnivå kan ändra funktionen av nerver och muskler, till exempel så kan hjärtmuskeln förlora sin förmåga att dra sig samman.

Varför behöver man analysera kalium?

En kalium test används för att detektera onormala halter av kalium, inklusive höga kalium (hyperkalemi) och låg kalium (hypokalemi).

Ett kaliumtest kan användas för att diagnostisera och/eller övervaka njursjukdomar, den vanligaste orsaken till hyperkalemi. Den kan också användas för att utvärdera onormala värden när någon har diarré och/eller kräkningar, överdriven svettning, eller en mängd andra symptom. Kalium i blodet kan vara onormalt i många sjukdomar. Kalium i synnerhet kan mätas när det finns symptom som visar sig med hjärtat.

Ett kaliumtest kan också användas för att övervaka effekterna av läkemedel som kan orsaka att njurarna förlorar kalium, eller läkemedel som minskar eliminering av kalium från kroppen och resulterar i höga kaliumnivåer.

Förhöjt värde av kalium

Höga kaliumnivåer (hyperkalemi) kan ses i tillstånd såsom:

 • Njursjukdom
 • Okompenserad Addisons sjukdom
 • Skada på vävnader
 • Infektioner
 • Diabetes
 • Uttorkning
 • Konsumtion av för mycket kalium (t.ex. frukt har särskilt höga kaliumnivåer, så ett överdrivet intag av frukt eller juice kan bidra till högt kalium)
 • Resorption av hematomer och blödning från mag-tarmkanalen
 • Oligurisk njurinsufficiens
 • Vissa läkemedel kan också orsaka högt kalium
Låga värden av kalium

Låga kaliumnivåer (hypokalemi) kan ses vid tillstånd såsom:

 • Diarré
 • Kräkningar
 • Diabetes - kaliumnivån kan falla efter någon tar insulin
 • Alkoholism
 • Laxering
 • Överdrivet intag av lakrits
 • Metabolisk alkalos
 • Insulinbehandlad diabetisk ketoacidos
 • Cushings syndrom
Vilka tester och testpaket innehåller kalium?

Kalium är en vanlig blodanalys som finns med i många olika paket. Inte minst finns analysen i alla större hälsokontroller (Hälsokontroll XL, Hälsokontroll Large, och Hälsokontroll Bas). Analysen finns även i ett flertal andra paket, t.ex. Njurprover. Du kan även utforska hela utbudet genom att trycka på knappen nedan:


Gå till Alla tester


Gå till Njurfunktion eller Hälsokontroll Info

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen.