Kalium

Vad är Kalium?

Kalium är ett vanligt förekommande grundämne och ett mineral som fyller många viktiga funktioner i kroppen. Kalium är viktigt för att vårt nervsystem ska fungera optimalt men också för muskelarbete. Det hjälper till med kommunikationen mellan nerver och muskler. Tillsammans med andra elektrolyter såsom natrium, hjälper kalium till att reglera mängden vätska i kroppen samt behåller en stabil syra-och-bas balans. 

Kalium förekommer i alla kroppsvätskor, men de mesta hittas inom celler. Vi får större delen av den rekommenderade dosen kalium vi behöver från det livsmedel som vi äter, och de flesta människor har tillräckligt stort intag av kalium. Kroppen använder vad den behöver och njurarna eliminerar resten genom urinen. Kaliumnivåer påverkas också av hormonet aldosteron som produceras av våra binjurar.

Varför behöver man analysera kalium?

Kalium är ett ytterst viktigt mineral där rubbningar kan ge allvarliga symptom och ger tillsammans med natrium en grundläggande analys av kroppens saltbalans. Kalium i blodet kan vara onormalt i många sjukdomar såsom njursjukdomar, diarré och/eller kräkningar eller vissa hjärtrtymrubbningar. En del läkemedel kan också påverka utsöndringen av kalium via njurarna och resulterar i för höga eller låga kaliumnivåer i blodet.

Högt kaliumvärde

Förhöjda kaliumvärden kan ses vid tillstånd där kaliumregleringen fungerar sämre till följd av nedsatt njurfunktion eller brist på hormonet aldosteron. Kaliumvärde blir också förhöjt vid ökat kaliumintag oftast i form av kaliuminnehållande läkemedel eller vid tillstånd där blodbanans pH-värde sjunkit något, t ex vid svår diabetes då man ser ett ökat utflöde av kalium från cellerna till blodbanan.

Lätt förhöjda kaliumvärden kan bero på tillfällig uttorkning eller överdrivit intag av vissa frukter som innehåller mycket kalium. Det kan därför vara av värde att kolla om värdet för att se om det normaliseras. Vid mer uttalat förhöjda värden, eller flera lätt förhöjda värden i följd eller förhöjda värden i samband med nyinsättning av läkemedel kan vara av värde att följa upp detta via din vårdcentral.

Lågt kaliumvärde

Låga kaliumvärden beror vanligtvis på ökade kaliumförluster i njurarna vilket kan ses vid behandling med urindrivande läkemedel. Man kan också förlora mycket kalium genom diarré, kräkning eller överdriven svettning. Stort laktritsintag är också en vanlig orsak till lätt sänkt kaliumvärde.

Lätt sänka kaliumvärden kan vara av värde att testa om för att se att det inte bara är en tillfällighet, men mer uttalat låga värden, flera låga värden i följd eller låga värden i samband med nyinsättning av läkemedel kan vara av värde att följa upp via din vårdcentral.

Beställ ditt test här

Hälsokontroll XL - 33 blodmarkörer

Eller välj bland våra 39 andra tester.

Vilka tester och testpaket innehåller kalium?

Kalium är en vanlig blodanalys som finns med i många olika paket. Inte minst finns analysen i alla större hälsokontroller (Hälsokontroll XL, Hälsokontroll Large, och Hälsokontroll Bas). Analysen finns även i ett flertal andra paket, t.ex. Njurprover. Du kan även utforska hela utbudet genom att trycka på knappen nedan:

Gå till Alla tester


Gå till Njurfunktion eller Hälsokontroll Info

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen.