Min journal

Transferrinmättnad

Vad är Transferrinmättnad?

Transferrinmättnad, eller järnmättnad som det också kallas, är ett mått som används vid kartläggning av kroppens nivåer av järn. Måttet är ett beräknat värde som räknas fram genom en formel där man använder sig av de i blodet uppmätta värdena för transferrin och järn. Resultatet anges i procent och anger hur stor del av järntransportproteinet transferrin i blodet som är bundet till järn.

Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov

Varför behöver man analysera transferrinmättnad?

Beräkning av transferrinmättnad kan göras i samband med utredningar av misstänkt järnbrist eller järnöverskott i kroppen. Ett enskilt värde för transferrinmättnaden är svårbedömt eftersom det kan påverkas av en rad olika faktorer. Värdet måste därför korreleras till andra provsvar för att ge en bättre bild av järnnivåerna i kroppen.

Vad innebär ett lågt transferrinmättnadsvärde?

Låg transferrinmättnad ses vid järnbrist.

Vad innebär ett förhöjt transferrinmättnadsvärde?

En förhöjd transferrinmättnad ses i samband med järnöverskott i kroppen, t.ex. vid sjukdomen hemokromatos.

Vilka andra faktorer kan påverka transferrinmättnadsvärdet?

En rad olika tillstånd och sjukdomar kan påverka en eller båda de i transferrinmättnaden ingående parametrarna, som inflammatoriska processer, malnutrition, malabsorption, p-piller och graviditet, och gör då värdet svårtolkat.

Hälsokontroll XL Plus

1 995 kr

Denna hälsokontroll är för den som inte bara bryr sig om sin hälsa utan även är aktivt intresserad av sin hälsa. XL Plus ger ‘det lilla extra’ och ger mer exakta värden för vissa områden av din hälsa (ex. vitaminer & mineraler, njurar, lever och blodsocker).

43 hälsomarkörer

Så fungerar det

Tre enkla steg för att ta reda på hur du mår på insidan, där det räknas.

Beställ

Beställ din hälsokontroll med e-post eller BankID.

Ta ditt prov

Välj provtagningsställe och ta ett vanligt blodprov.

Få snabba svar

En utförlig läkarkommentar medföljer dina provsvar.

Se alla hälsokontroller

Våra hälsokontroller
Beställ