eGFR (Medel & Cystatin C)

Vad är eGFR (Cystatin C)?

Njurfunktionen kan uppskattas med hjälp av olika typer av värden för eGFR, vilka är olika beräknade mått på njurfunktionen. Med hjälp av värdena för Kreatinin och Cystatin C kan tre olika eGFR-värden beräknas: ett baserat på Kreatinin, ett på Cystatin C samt ett medelvärde av dessa två. Av dessa tre värden är medelvärdet den mätmetod som ger bäst resultat avseende bedömning av njurfunktion, vilken kallas för eGFR (medel). Det är bra att fylla i aktuell längd och vikt i din hälsoprofil i journalen, vilka ibland kan behövas för beräkning av absoluta eGFR-värden.

GFR, som står för Glomerular Filtration Rate, är ett mått på njurfunktionen. Värdet visar njurarnas förmåga att filtrera blodet och man får då en uppfattning om hur väl njurarnas förmåga att rena blodet fungerar. eGFR (Cyst C) är ett estimerat värde på njurfunktionen som beräknats utifrån ditt värde på cystatin C samt din ålder och kön. Ju högre cystatin C, desto lägre eGFR och sämre njurfunktion.

Varför behöver man analysera eGFR (Cystatin C)?

eGFR beräknas för att kunna bedöma en persons njurfunktion och tidigt upptäcka njurfunktionsnedsättning som oftast ej hunnit ge upphov till några märkbara symtom.

Vad innebär ett förhöjt eGFR (Cystatin C) värde?

Det är normalt att ha högt eGFR.

Vad innebär ett lågt eGFR (Cystatin C) värde?

Lågt eGFR tyder på nedsatt njurfunktion. Njurfunktionen avtar naturligt med åldern men accelererande njurfunktionsnedsättning förekommer också vid många sjukdomar som drabbar njuren. Obehandlat högt blodtryck och diabetes kan ge accelererande minskning av njurfunktion. Många läkemedel utsöndras via njurarna och man behöver därför vara försiktig med dosering vid nedsatt njurfunktion.

Vilka andra faktorer kan påverka eGFR (Cystatin C) värdet?

Obehandlad hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln) kan ge ett lågt cystatin C-värde och därmed ett falskt förhöjd eGFR (Cystatin C). Kortisonbehandling och obehandlad hypertyreos (överfunktion av sköldkörteln) kan ge förhöjt cystatin C och därmed falskt för lågt beräknat eGFR.

Hälsokontroll XL Plus

Mäter ytterligare tio hälsomarkörer utöver de i Hälsokontroll XL vad gäller vitaminer & mineraler, njurar, lever och blodsocker.

Ger dig djupare insikt om hjärta & kärl, sköldkörtel, diabetes, vitaminer & mineraler, lever, njure, blodstatus och övrigt.

Upptäcker avvikelser och ger dig insikt om nödvändiga livsstilsförändringar.

Njurprov

Mäter viktiga njurmarkörer.

Ger dig insikt i hur dina njurar mår.

Upptäcker om du har en tendens till försämrad njurfunktion som i sin allvarligaste form kan vara njursvikt.

Hälsokontroll Man

Ger dig insikt i din hälsostatus genom att kontrollera blodvärden inom åtta olika hälsoområden.

Upptäcker avvikande värden som kan orsaka reducerad sexlust, nedsatt fertilitet, trötthet och energilöshet.

Genom beräkning av det bioaktiva testosteronet får du en djupare insikt i din testosteronproduktion.