Den komplicerade sköldkörteln

Sköldkörtel

Din sköldkörtel spelar en mycket viktig roll i ditt liv. Om det inte fungerar som den ska, kommer du att märka av det. Sköldkörteln reglerar ämnesomsättningen i din kropp och har du en underproduktion av hormoner leder detta till att din ämnesomsättning saktar ner. Underproduktion av sköldkörtelhormon kallas hypotyreos, och är tio gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Symtomen är varierande och ibland vaga, så det är inte alltid uppenbart vad som får din kropp att reagera på det sätt det gör. Uppskattningvis 450 000 svenskar behandlas för sköldkörtelrubbning och mörkertalet kan vara stort.

Vad är sköldkörtelrubbning?

Sköldkörtelrubbningar innefattar både en under- och en överaktiv sköldkörtel. Den vanligaste sköldkörtelrubbningen är hypotyreos, då en underaktiv sköldkörtel inte producerar tillräckligt med sköldkörtelhormon. Några symptom som förknippas med hypotyreos är: trötthet, viktökning, frusenhet, låg puls, nedstämdhet, onormal menstruationscykel och dåligt minne.

Testa din sköldkörtelfunktion

745 kr

Analyser: TSH | T4 (fritt) | T3 (fritt) | Anti TPO | TRAK. Läs mer om våra sköldkörteltest här.

Sköldkörteln styrs av hypofysen

Sköldkörteln styrs av hypofysen i hjärnan, som skickar ut ett hormon som heter TSH. TSH sätter takten på sköldkörtelns egen produktion av sköldkörtelhormonerna T4 och T3. Dessa hormoner omvandlas genom komplicerade processer i kroppen och är nödvändiga för kroppens celler och organ.

Vanligtvis drabbas kvinnor av sköldkörtelrubbning i större utsträckning än män. Den vanligaste formen av sköldkörtelrubbning är hypotyreos – en underfunktion av sköldkörteln. Vid hypotyreos ses låga T4-värden och höga TSH-värden i proverna.

Läs mer om varför du ska testa sköldkörteln.

Vad orsakar sköldkörtelrubbning?

Orsaken bakom hypotyreos är i de flesta fall okänd, men i västvärlden beror detta oftast på en autoimmun sjukdom som kallas hashimoto's sjukdom. Hypotyreos kan i undantagsfall orsakas av ett för litet intag av jod. Omvänt orsakas hypertyreos av en överaktiv sköldkörtel som producerar för mycket sköldkörtelhormon, vilket kan ge giftstruma (tyreotoxikos). Symptomen innefattar: trötthet, värmeöverkänslighet, viktminskning, oregelbunden menstruationscykel, snabb puls, hjärtklappning, muskelsvaghet och utåtstående ögon. Hypertyreos förorsakas oftast av Graves sjukdom, inflammation i sköldkörteln eller toxisk knölstruma och den kan ibland ses som en svullnad på halsen, också kallad struma.

Hur testar man sköldkörteln?

TSH-nivån i blodet är den känsligaste indikatorn på rubbningar i sköldkörteln. Höga TSH-nivåer indikerar att sköldkörteln är underaktiv och de åtföljs av låga nivåer av hormonerna T4 och T3. Låga TSH-nivåer indikerar att sköldkörteln är överaktiv och då får vi höga nivåer av T4 och T3 i blodet. I mycket sällsynta fall kommer nivåerna av TSH, T4 och T3 att vara låga samtidigt och detta kan tyda på att hypofysen inte fungerar som den ska. Regelbunden kontroll av dessa hormonnivåer kan hjälpa till att upptäcka eventuella avvikelser hos sköldkörteln i ett tidigt skede. På grund av känsligheten hos TSH-markören i blodet kan nivåerna dock påverkas av infektioner som en vanlig förkylning. Detta innebär att värdena kan behöva kontrolleras mer än en gång. Om sköldkörtelvärdena ligger på en hög eller låg nivå under upprepade tillfällen bör du träffa en allmänläkare, även om symptomen kan vara diffusa.

Symptomen på sköldkörtelrubbning är många och varierade och det är inte alltid lätt att veta vad som ligger bakom. För att ta reda på om man har en sköldkörtelrubbning eller inte kan man göra en blodanalys.

Sköldkörtelrubbning - Symptom

Hypotyreos kan orsaka symtom som viktökning, trötthet, torr hud och frusenhet. Man kan också ha en överfunktion av sköldkörteln – så kallad hypertyreos – då har man en överproduktion av sköldkörtelhormon. Vid hypertyreos ses lågt TSH- värde och högt T4-värde, vilket kan ge symtom såsom inre oro, stresskänsla, hjärtklappning, svettningar och viktnedgång. Sjukdomarna framträder oftast under eller efter graviditet, samt i medelåldern

(Källa: Tedx)

Sköldkörtel och graviditet

Sköldkörtelns funktioner är viktiga för en kvinnas fertilitet, underfunktion i sköldkörteln kan vara ett skäl till att man har svårt att bli gravid. Under själva graviditeten spelar sköldkörtelns funktion också en viktig roll för fostrets utveckling.

En graviditet är påfrestande för kroppen, ett slags stresstest för många organsystem, däribland sköldkörteln. Om sköldkörtelns funktion sviktar under graviditet ökar risken för missfall, det har vetenskapen vetat om länge. Omkring fem procent av alla kvinnor som fött barn drabbas av sköldkörtelrubbningar under graviditeten eller efter förlossningen.

Läs mer om hur sköldkörteln påverkas av graviditet

När ska man testa sköldkörteln?

Ett test för tyroidstimulerande hormon (TSH) kan göras av flera skäl:

  • För att ta reda på om sköldkörteln fungerar som den ska.
  • Hitta orsaken till en underaktiv sköldkörtel (hypotyreos).
  • Hålla koll på behandling med sköldkörtelersättningsmedicin för människor som har hypotyreos.
  • Hålla koll på sköldkörtelns funktion hos personer som behandlas för hypertyreos. Denna behandling kan inkludera medicin (tyreostatika), kirurgi, eller strålningsterapi.

Hur mår din skölkörtel?

Werlabs erbjuder två sköldkörteltest.

Det Lilla Sköldkörteltestet (325 kr) visar vilka nivåera av sköldkörtelhormon (TSH, T4 och T3) du har. Utifrån detta kan vi se om du har en sköldkörtelrubbning och av vilken typ den är (under/överproduktion).

Det Stora Sköldkörteltestet (745 kr) visar vilka nivåera av sköldkörtelhormon (TSH, T4 och T3) du har. Utifrån detta kan vi se om du har en sköldkörtelrubbning och av vilken typ den är (under/överproduktion). Förutom dina nivårer av sköldkörtelhormon visar testet även vad sköldkörtelrubbningen beror på. Genom att antikroppar (Anti-TPO och TRAK) kan man se om rubbningen orsakas av en autoimmun sjukdom, sk. Hashimoto's.

Testa din sköldkörtelfunktion

745 kr

Analyser: TSH | T4 (fritt) | T3 (fritt) | Anti TPO | TRAK. Läs mer om våra sköldkörteltest här.

Så fungerar Werlabs

Werlabs erbjuder hälsoanalys via blodprov i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris. Du beställer de tester som passar just dig online. Ingen tidsbokning krävs för provtagning och du får snabbt resultaten i din journal med kommentar från en av våra läkare.