ApoB/A1-kvot (Apo kvot)

Vad är Apo-kvoten?

Blodfettsrubbningar och höga kolesterolvärden är vanligt förekommande och trots att de inte ger symptom i sig leder det till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar om de inte behandlas adekvat. Kolesterolnivåer i blodet är därför viktiga markörer för att värdera risken för att drabbas av framtida hjärt- och kärlsjukdomar.

Varför analyserar man Apo-kvoten?

Genom att mäta halterna av Apolipoprotein B respektive Apolipoprotein A1 och beräknar fram ApoB/ApoA1-kvoten får man en uppskattning av sin risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Apo B och LDL

Kolesterol är inte vattenlösligt och behöver därför transporteras i blodet med hjälp av ett proteinkomplex som innehåller apolipoprotein. Apolipoprotein B (Apo B) är den viktigaste proteinkomponenten i LDL-kolesterol (även kallat för det ”onda” kolesterolet) samt andra skadliga kolesterol- och triglyceridrika partiklar som VLDL och IDL. Ju flera Apolipoprotein B-partiklar desto större skaderisk. Apolipoprotein A1 (Apo A1) är den viktigaste skyddande proteinkomponenten i HDL-kolesterol(även kallat för det ”goda” kolesterolet).

Apo-kvoten visar fördelningen mellan blodfetterna

Kvoten mellan Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 (ApoB/ApoA1-kvot) speglar balansen mellan det ”onda” och det ”goda” kolesterolet. Höga Apolipoprotein B-värden korrelerar med en ökad mängd av det “onda” kolesterolet LDL, ökad utförsel av blodfetter till kroppen vilket ger ökad risk för fettavlagringar i blodkärl (”åderförkalkning”), hjärtinfarkt och stroke. Höga Apolipoprotein A1-värden korrelerar med en ökad mängd av det “goda” HDL-kolesterolet vilket leder till ökat återupptag av blodfetter från kroppen och därigenom minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Trots att nivåer av Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 oftast samvarierar med LDL och HDL-nivåer, har mätning av ApoB/ApoA1-kvoten vissa fördelar jämfört med att enbart mäta kolesterolnivåer i blodet. ApoB/ApoA1-kvoten påverkas inte av födointag och man behöver därför inte vara fastande inför provtagningen. Resultat från den svenska AMORIS-studien som inkluderade över 175 000 individer visade att ApoB/ApoA1-kvoten var den bästa enskilda riskmarkören för hjärtinfarkt och stroke av alla blodfetter.

1 Resultatet stödjs av den internationella INTERHEART-studien
2,3 som omfattar 52 länder. Nedanstående målvärden för apo-kvoten föreslogs för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

  • Låg risk: Kvinnor < 0,6; Män < 0,7
  • Måttlig risk: Kvinnor 0,6-0,8; Män 0,7-0,9
  • Hög risk: Kvinnor > 0,8; Män > 0,9

Vad innebär en hög Apo-kvot?

En hög ApoB/ApoA1-kvot kan innebära förhöjd risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. I de flesta fall är livsstilsförändringar tillräckliga för att sänka värdet till mer hälsosamma nivåer. Det kan röra sig om att äta bättre genom att dra ner på andelen fett och kolhydrater i maten eller att börja motionera. Vid kraftigt förhöjda värden kan blodfettssänkande mediciner behövas. Du bör i så fall konsultera din läkare. Andra orsaker till de höga värdena kan vara lever- och njursjukdom, underfunktion av sköldkörtel eller användning av vissa mediciner - exempelvis betablockerare, urindrivande, kortison och manligt könshormon.


Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov
Beställ