ApoB/A Kvot

Analysbakgrund

Apolipoprotein A (apo A) och Apolipoprotein B (apo B) är proteiner som är involverade i ämnesomsättningen av lipider (fetter) och utgör de viktigaste proteinkomponenterna i lipoproteinerna HDL-kolesterol (så kallat ”gott kolesterol”) respektive LDL-kolesterol (så kallat ”dåligt kolesterol”). Halterna av apo A och apo B brukar samvariera med halterna av gott respektive dåligt kolesterol. Höga apo B-värden innebär en stor mängd ”dåligt kolesterol” i blodet, med risk för fettavlagringar (”åderförkalkning”), hjärtattack och stroke. Höga apo A-värden innebär en stor mängd ”gott kolesterol”, som tar med sig fett från blodet till levern för förbränning och därigenom minskar dessa sjukdomsrisker. Därför kan man säga att höga apo B-värden leder till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, medan höga apo A-värden minskar denna risk. Baserad på resultat från INTERHEART-studien.

  • Låg risk för hjärtinfarkt = Kvinnor <0,60 Män <0,70
  • Medelhög risk = Kvinnor 0,6-0,8 Män 0,7-0,9
  • Hög risk = Kvinnor > 0,8 Män > 0,9
Varför behöver man analysera provet?

Genom att mäta halterna av apo A respektive apo B får man en god bild av risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Förhöjt värde

Ett högt värde för kvoten apo A/apo B kan innebära förhöjd risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Du bör konsultera din läkare. I de flesta fall är livsstilsförändringar tillräckliga för att sänka värdet till mer hälsosamma nivåer. Det kan röra sig om att äta bättre genom att dra ner på andelen fett och kolhydrater i maten, att börja motionera, eller att minska på rökning och alkoholkonsumtion. Orsaker till de höga värdena kan också vara en kronisk njursjukdom eller användning av viss mediciner, exempelvis betablockerare, urindrivande och manligt könshormon.

Vilka tester och testpaket innehåller apo kvot?

Apo kvoten är en blodanalys som du kan hitta i våra två stora paket: Hälsokontroll XL och Hälsokontroll Large. Du kan även utforska alla tester genom att trycka på knappen nedan:


Gå till Alla tester


Gå till Hjärt- och kärlsjukdomar eller Hälsokontroll Info

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen.