SHBG

Vad är SHBG?

SHBG, Sex hormone binding globulin, bildas av levern och är det viktigaste transportproteinet för könshormonerna testosteron, dihydrotestosteron och östradiol i blodet. Då könshormonerna är bundna till SHBG, vilket 97-98 procent vanligen är, kan de inte utöva någon biologisk effekt. Istället är det de 2-3 procent av hormonerna som finns i fri form i blodet som kan passera genom cellernas väggar och utöva effekt på målorganen.

Varför behöver man analysera SHBG?

Män

SHBG analyseras vanligen i samband med analys av testosteronvärdet för att uppskatta andelen fri, och således också bioaktivt, testosteron i blodet, t.ex. vid misstanke om testosteronbrist hos män.

Kvinnor

SHBG analyseras vanligen i samband med analys av testosteronvärdet för att uppskatta andelen fri, och således också bioaktivt, testosteron i blodet, t.ex. vid misstanke om för höga nivåer av testosteron hos kvinnor, som vid menstruationsrubbningar, infertilitet, ökad behåring av manlig typ och polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS).

Hitta hälsokontrollen för dig baserat på 5 enkla frågor

Svara på frågorna

Vad innebär ett förhöjt SHBG-värde?

Män

Mängden SHBG kan öka i samband med dehydrering, överfunktion i sköldkörteln (hypertyreos), vid leversjukdomar, i samband med sjukdomen anorexia nervosa.

Kvinnor

Fertila kvinnor har normalt högre värden av SHBG i blodet än vad män har eftersom östrogen ökar produktionen av SHBG, medan testosteron (androgener) minskar produktionen. Mängden SHBG ökar också i samband med överfunktion i sköldkörteln, vid leversjukdomar, i samband med sjukdomen anorexia nervosa och vid medicinering med östrogen (t.ex. p-piller). Vid graviditet stiger också nivåerna av SHBG som en följd av att östrogennivåerna då stiger i kroppen.

Vad innebär ett lågt SHBG-värde?

Män

SHBG-värde i blodet sjunker samtidigt som testosteronnivåerna i samband med stigande ålder. Nivåerna kan också minska i samband med underfunktion i sköldkörteln (hypotyreos), vid fetma, vid höga insulinnivåer i kroppen (typ 2-diabetes), vid Cushings sjukdom och i samband med intag av androgener, som anabola androgena steroider.

Kvinnor

Hos både män och kvinnor sjunker nivåerna av SHBG i blodet i samband med stigande ålder. Som regel sker detta i samband med klimakteriet hos kvinnor. Nivåerna minskar också i samband med underfunktion i sköldkörteln, vid fetma, vid höga insulinnivåer i kroppen (diabetes typ 2), vid Cushings sjukdom och i samband med intag av androgener, som anabola androgena steroider.

Vilka andra faktorer kan påverka SHBG-värde?

Lätt avvikande SHBG-värden kan även förekomma som en normalvariant. Referensintervallet innefattar 95% av en frisk försöksgrupp. Detta medför att 5% av friska individer hamnar utanför referensintervallet utan att det är kopplat till sjukdom. Detta kallas för en normalvariant.

Testosterontest XL

895 kr

  • Innehåller testosteron, SHBG, LH, PSA & Blodstatus för en bättre indikation av orsaken till testosteronbrist
  • Beställ med email eller BankID
Visa mer
Beställ