Toggle Navigation

Leverfunktion

Levern är kroppens nästa största organ efter huden och lagrar en mängd olika mineraler, vitaminer, proteiner och fetter. Förhöjda levervärden är vanligt hos symtomfria vuxna i den svenska befolkningen. År 2004 höjde man det normala referensvärdet för ASAT och ALAT, framför allt för män, vilket innebär att sjukdomar ibland nu kan döljas även hos personer med värden som ligger inom normalt referensintervall. Detta gäller speciellt inflammation vid fettlever.

De flesta leversjukdomar upptäcks efter att man har gjort en hos en hälsokontroll som har tagit prov för levervärden, dvs. ASAT (aspartataminotransferas), ALAT (alaninaminotransferas), och GT (glutamyltransferas).

Genom att analysera dessa enzymer i blodet kan vi få en snabb överblick över hur levern mår. Levervärdet kan dock påverkas av aktiviteter du utför innan du tar blodprovet. Om du exempelvis äter för mycket, tränar, har druckit alkohol eller tar medicin kan värdena vara förhöjda. Förhöjda värden är även ett tecken på att levern inte mår så bra vilket i sin tur kan påverka andra organ.

Vi kontrollerar de leverenzymer som strömmar ut i blodet vid en eventuell levercellskada. Symptom på leverskada kan t.ex. vara gulsot, dvs. lite gulfärgad i hud eller ögonvita, trötthet, vätska i buken, ytligt liggande kärl på buken. Vid förhöjda nivåer så bör du alltid kontakta läkare för vidare utredning.

Följande tester görs för att undersöka din leverfunktion:
Vilka tester och testpaket innehåller dessa leveranalyser?

Leveranalyser är vanliga blodanalyser som finns med i många olika paket. Inte minst finns analyserna i alla större hälsokontroller (Hälsokontroll XL, Hälsokontroll Large, och Hälsokontroll Bas). Analyserna finns även i ett separat testpaket, Leveranalyser. Du kan även utforska alla tester genom att trycka på knappen nedan:


Gå till Alla tester


Gå till Hälsokontroll Info.

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen.