ALP (alkaliskt fosfatas)

Varför behöver man analysera ALP?

Eftersom ALP är främst förekommande i levern och i skelettet kontrolleras det framförallt vid misstanke om sjukdom i dessa vävnader. ALP-värdet bör bedömas tillsammans med andra levermarkörer.

Vad är ALP?

ALP, eller alkaliskt fosfatas som förkortningen står för, är ett enzym som finns i hela kroppen men i extra stor mängd i lever och i skelett.

Ett förhöjt ALP-värde – vad innebär det?

Ett förhöjt ALP-värde kan ses vid många olika sjukdomar och tillstånd. De vanligaste är tillstånd som påverkar lever och gallvägar, t ex gallvägshinder (framförallt gallsten som har fastnat), infektioner i levern, fettlever, läkemedelspåverkan, reumatisk sjukdom, diabetes eller glutenintolerans. Förhöjt ALP-värde kan även ses i samband med frakturer som håller på att läka. Sjukdomar i andra organ kan också påverka ALP-värdet men vanligtvis genom att dessa sjukdomar i sin tur påverkar lever, gallvägar eller skelett.

Ett lågt ALP-värde – vad innebär det?

Ett lågt ALP-värde är oftast en normalvariant, men ett lågt värde kan även förekomma vid magnesiumbrist eller vid svår näringsbrist. I mycket sällsynta fall kan även ett lågt ALP-värde i kombination med symtom på upprepade frakturer vara tecken på en genetisk sjukdom.

Andra faktorer som kan påverka analysvärdet

ALP-värdet kan ibland stiga av fysiologiska anledningar, vilket är godartat. Detta ses hos barn och unga när deras skelett växer och i sen graviditet. Likaså kan ALP-värdet stiga i samband med behandling med vissa läkemedel och vid överfunktion i sköldkörtel (hypertyreos).

Populära blodprov

Beställ