Article image

Senast uppdaterad: 2017-03-23

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 5 minuter

DHEAS

DHEAS beskrivs ofta som ett superhormon som kan bromsa åldrande. Men det finns inget stöd i forskningen för detta. Det finns dock en koppling mellan minskade nivåer av DHEAS och åldersrelaterade sjukdomar men rekommendationen är att inte ta DHEAS-tillskott då det saknas påvisad effekt. Kunskapen kring fördelar och risker med att ta DHEAS-tillskott är fortfarande begränsad och det är inte nödvändigtvis det mirakelpiller som vissa påstår.

Föregångare till både testosteron och östrogen

Dehydroepiandrosteron (DHEAS) är ett hormon som produceras i binjurarna och omvandlas i könskörtlarna, i testiklarna hos män och i äggstockarna hos kvinnor.  Det är en steroid och en föregångare till testosteron och östrogen. Produktionsnivån är som högst i 20-årsåldern och sjunker sedan sakta med åren. Trots den stora mängden hormon som produceras i unga år är den fysiologiska funktionen hos DHEAS ännu inte helt klarlagd. Forskare försöker fortfarande förstå vilka som kan ha nytta av att ta tillskott av hormonet.

Naturlig produktion av DHEAS över tid. "Regulation of the adrenal androgen biosynthesis. Rainey WE, Nakamura Y. 2008"

Koppling finns till åldrande – men vi vet inte exakt hur

Anledningen till att DHEAS kallas superhormon är kopplingen mellan avtagande DHEAS-nivåer i hög ålder och tilltagande åldersrelaterade sjukdomar. Hjärt-kärlsjukdomar, metabola sjukdomar, maligniteter och neurologiska dysfunktioner ser alla ut att öka i takt med att DHEAS minskar. Men även om denna koppling har gjorts i ett flertal studier känner vi ännu inte till de exakta effekterna av brist på DHEAS. Medan vissa studier har visat att patienter som tar DHEAS-tillskott upplever vissa hälsofördelar, menar flera forskare att det inte finns tillräckliga belägg för att kunna råda människor att ta tillskott av detta hormon.

DHEAS minskar vid Addisons sjukdom

Binjuresvikt, även känt som Addisons sjukdom, uppstår när binjurarna inte producerar tillräckligt med hormoner, däribland DHEAS. Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEAS) är den primära formen av DHEA som kan mätas genom blodprov. Patienter med binjuresvikt utgör en grupp som kan ha nytta av att mäta nivåerna av DHEAS för att kunna hantera sjukdomen. Vissa studier har visat att patienter från denna grupp som tar DHEAS-tillskott kan se förbättringar i sitt allmänna välbefinnande och sexuella funktion. 

"Hos patienter med binjuresvikt är utsöndringen av DHEAS försämrad, vilket leder till lägre nivåer av cirkulerande DHEA och DHEAS, samt till androgenbrist hos kvinnor ", fastslår Katharina Lang med kollegor i en artikel publicerad 2015 i Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism.

Det kan vara en fördel för enskilda patienter med Addisons sjukdom att kontrollera sina nivåer av DHEAS, men även i dessa fall reagerar varje individ olika eftersom "dessa effekter är i allmänhet måttliga och uppvisar hög interindividuell variabilitet”. (Lang, 2015)

Långtidseffekter inte kartlagda

Även om Addisons sjukdom är sällsynt betyder det inte att man nödvändigtvis bör ignorera eventuella DHEAS-brister. Vissa studier har också visat att DHEAS-tillskott kan öka välbefinnandet hos friska patienter. En studie med ett begränsat urval bestående av äldre kvinnor och män som fick en daglig dos av DHEA i tre månader rapporterade bättre sömnkvalitet, energi och förmåga att hantera stress jämfört med placebogruppen som uppvisade mindre än 10 % av liknande effekter. Andra studier har dock visat på uteblivna resultat. Begränsat utval och motsägsfulla resultat talar för att mer forskning bör göras innan några slutsatser kan dras.

En annan studie från 2005 fann att "DHEAS, som komplement vid behandling med tillväxthormon, inte avsevärt förbättrar livskvaliteten hos patienter med sekundär binjuresvikt oavsett kön”. Friska individer rekommenderas därför inte att ta DHEA-tillskott för att öka välbefinnandet eftersom långtidsstudier kring dess risker inte har genomförts.

”Däremot, hos friska individer, motiverar den fysiologiska åldersrelaterade minskningen av cirkulerande DHEAS i sig inte nyttjandet av DHEAS-tillskott”, säger Dr Sebastio Perrini med kollegor i en artikel publicerad 2005.

Nyckeln till att förstå och hantera hormonella brister är att mäta hormonnivåerna i patientens blod eller urin. För att veta när det är viktigt att kontrollera hormonella nivåer måste vi dock fastställa vilka grupper som är benägna att få hormonella brister, och vad bristen leder till.

Werlabs erbjuder analys av DHEAS och mycket annat. Våra tester utförs av våra partnerlab (Unilabs, Aleris och Karolinska) och analyseras av våra läkare som kommenterar alla provsvar. Du beställer här på werlabs.se och går sedan direkt till labbet för provtagning. Du får snabbt svar i din onlinejournal.