Hb (hemoglobin)

Vad är Hb (hemoglobin)?

Hemoglobin är den järninnehållande protein som finns i alla röda blodkroppar som ger cellerna deras karakteristiska röda färg. Hemoglobin gör så att röda blodkroppar kan binda till sig syre i lungorna och sedan bära den till vävnader och organ i hela kroppen.

Det hjälper också till med att transportera en liten del av koldioxid, en biprodukt av cellmetabolism, från vävnader och organ till lungorna, där det utandas. Dessutom är det hemoglobinet som ger de röda blodkropparna sin runda form, vilket behövs så de kan flyta genom blodådrorna utan problem.

Varför analyserar man Hb (hemoglobin)?

Hb ingår som en viktig del i en hälsoundersökning. Flera sjukdomar kan påverka ens röda blodkroppar och därmed nivån av hemoglobin i blodet. Generellt så ökar eller minskar hemoglobinnivån i samband med antalet röda blodkroppar.

Hemoglobinnivån minskas när det antingen finns en nedgång i produktionen av röda blodkroppar från benmärgen, en ökning av förstörelse av röda blodkroppar, eller om blod förloras på grund av blödning. Har man mindre än normalt så kan det leda till anemi, ett tillstånd där vävnader och organ i kroppen inte får tillräckligt med syre, som i sin tur orsakar trötthet och svaghet.

Man kan dessutom ha en överproduktion av röda blodkroppar och om alltför många röda blodkroppar produceras, även känt som polycytemi, så orsakar det trögt blodflöde och därmed sammanhängande problem.

Detta test kan indikera om det finns ett problem med produktionen av röda blodkroppar och/eller livslängd av blodkropparna, men det kan inte bestämma den underliggande orsaken. Förutom att kolla mängden blodkroppar, så finns några andra tester som kan utföras samtidigt eller som uppföljning för att fastställa en orsak. Det inkluderar blodutstryk, järnstudier, vitamin B12 och folat nivåer, och i allvarligare förhållanden, en benmärgsundersökning.

Förhöjt värde

Höga värden ses vid polycytemi. Polycytemi innebär att man har för många röda blodkroppar i blodet. Då ökar risken för att man ska få en blodpropp eller blödningar.

Låga värden

Låga värden ses vid anemi. Lätt sänkt hemoglobinhalt i helblod kan ses vid en del tillstånd där det i kroppen finns ett normalt antal erytrocyter, men plasmavolymen är större än normalt, t.ex. graviditet, Mb Waldenström eller efter splenektomi.

Vilka tester och testpaket innehåller Hb (hemoglobin)?

Hb (hemoglobin) är en vanlig blodanalys som finns med i många olika paket. Inte minst finns analysen i alla större hälsokontroller (Hälsokontroll XL, Hälsokontroll Large, och Hälsokontroll Bas). Analysen finns även i ett flertal andra paket, t.ex. Vitaminer/Mineraler. Du kan även utforska alla tester genom att trycka på knappen nedan:


Gå till Alla tester


Gå till Blodbrist/Anemi eller Hälsokontroll Info

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen.