Toggle Navigation

ApoB/A1-kvot

Vad är ApoB/ApoA1-kvot

Blodfettsrubbningar och höga kolesterolvärden är vanligt förekommande och trots att de inte ger symptom i sig leder det till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar om de inte behandlas adekvat. Kolesterolnivåer i blodet är därför viktiga markörer för att värdera risken för att drabbas av framtida hjärt- och kärlsjukdomar.

Apo B och LDL

Kolesterol är inte vattenlösligt och behöver därför transporteras i blodet med hjälp av ett proteinkomplex som innehåller apolipoprotein. Apolipoprotein B (Apo B) är den viktigaste proteinkomponenten i LDL-kolesterol (även kallat för det ”onda” kolesterolet) samt andra skadliga kolesterol- och triglyceridrika partiklar som VLDL och IDL. Ju flera Apolipoprotein B-partiklar desto större skaderisk. Apolipoprotein A1 (Apo A1) är den viktigaste skyddande proteinkomponenten i HDL-kolesterol (även kallat för det ”goda” kolesterolet).

Apokvoten visar fördelningen mellan blodfetterna

Kvoten mellan Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 (ApoB/ApoA1-kvot) speglar balansen mellan det ”onda” och det ”goda” kolesterolet. Höga Apolipoprotein B-värden korrelerar med en ökad mängd av det “onda” kolesterolet LDL, ökad utförsel av blodfetter till kroppen vilket ger ökad risk för fettavlagringar i blodkärl (”åderförkalkning”), hjärtinfarkt och stroke. Höga Apolipoprotein A1-värden korrelerar med en ökad mängd av det “goda” kolesterolet HDL vilket leder till ökat återupptag av blodfetter från kroppen och därigenom minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Gör vår populära hälsokontroll

Hälsokontroll XL - 33 blodmarkörer

Eller välj bland våra andra tester.

Trots att nivåer av Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 oftast samvarierar med LDL och HDL-nivåer, har mätning av ApoB/ApoA1-kvoten vissa fördelar jämfört med att enbart mäta kolesterolnivåer i blodet. ApoB/ApoA1-kvoten påverkas inte av födointag och man behöver därför inte vara fastande inför provtagningen. Resultat från den svenska AMORIS-studien som inkluderade över 175 000 individer visade att ApoB/ApoA1-kvoten var den bästa enskilda riskmarkören för hjärtinfarkt och stroke av alla blodfetter.

1. Resultatet stödjs av den internationella INTERHEART-studien2,3 som omfattar 52 länder. Nedanstående målvärden för apo-kvoten föreslogs för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar: 3,4

  • Låg risk: Kvinnor <0,6; Män <0,7
  • Måttlig risk: Kvinnor 0,6-0,8; Män 0,7-0,9
  • Hög risk: Kvinnor >0,8; Män >0,9


Varför analysera Apo-kvoten?

Genom att mäta halterna av Apolipoprotein B respektive Apolipoprotein A1 och beräkna fram ApoB/ApoA1-kvoten får man en uppskattning av sin risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.


Hög Apo-kvot

En hög ApoB/ApoA1-kvot kan innebära förhöjd risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. I de flesta fall är livsstilsförändringar tillräckliga för att sänka värdet till mer hälsosamma nivåer. Det kan röra sig om att äta bättre genom att dra ner på andelen fett och kolhydrater i maten eller att börja motionera. Vid kraftigt förhöjda värden kan blodfettssänkande mediciner behövas. Du bör i så fall konsultera din läkare. Andra orsaker till de höga värdena kan vara lever- och njursjukdom, underfunktion av sköldkörtel eller användning av vissa mediciner - exempelvis betablockerare, urindrivande, kortison och manligt könshormon.


Vilka tester och testpaket innehåller ApoB/ApoA1-kvot?

ApoB/ApoA1-kvoten är en blodanalys som du kan hitta i våra två stora paket: Hälsokontroll XL och Hälsokontroll Large. Du kan även utforska alla tester genom att trycka på knappen nedan:


Gå till Alla tester


Gå till Hjärt- och kärlsjukdomar. 

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen.


Referenser:

1.      Walldius G et al. High apolipoprotein B, low apolipoprotein A-I, and improvement in the prediction of fatal myocardial infarction (AMORIS study): a prospective study. Lancet. 2001 Dec 15;358(9298):2026-33.

2.      Yusuf S, Hawken S, Ôunpuu S , Dans T, Avezum A, et al., on behalf of the INTERHEART Study Investigators. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet 2004; 364: 937-952.

3.      McQueen MJ et al. Lipids, lipoproteins, and apolipoproteins as risk markers of myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): a case-control study. Lancet. 2008 Jul 19;372(9634):224-33.

4.      Walldius G. The apoB/apoA-I Ratio is a Strong Predictor of Cardiovascular Risk, Published in: Lipoproteins in Health and Diseases, ISBN 978-953-51-0773-6, eds. Frank S and Kostner G. 2012, pages 95-148.