ApoB/A1-kvot (Apo kvot)

Vad är Apo-kvoten?

Blodfettsrubbningar och höga kolesterolvärden är vanligt förekommande och trots att de inte ger symptom i sig leder det till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar om de inte behandlas adekvat. Kolesterolnivåer i blodet är därför viktiga markörer för att värdera risken för att drabbas av framtida hjärt- och kärlsjukdomar.

Varför analyserar man Apo-kvoten?

Genom att mäta halterna av Apolipoprotein B respektive Apolipoprotein A1 och beräknar fram ApoB/ApoA1-kvoten får man en uppskattning av sin risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Hitta hälsokontrollen för dig baserat på 5 enkla frågor

Svara på frågorna

Apo B och LDL

Kolesterol är inte vattenlösligt och behöver därför transporteras i blodet med hjälp av ett proteinkomplex som innehåller apolipoprotein. Apolipoprotein B (Apo B) är den viktigaste proteinkomponenten i LDL-kolesterol (även kallat för det ”onda” kolesterolet) samt andra skadliga kolesterol- och triglyceridrika partiklar som VLDL och IDL. Ju flera Apolipoprotein B-partiklar desto större skaderisk. Apolipoprotein A1 (Apo A1) är den viktigaste skyddande proteinkomponenten i HDL-kolesterol(även kallat för det ”goda” kolesterolet).

Apo-kvoten visar fördelningen mellan blodfetterna

Kvoten mellan Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 (ApoB/ApoA1-kvot) speglar balansen mellan det ”onda” och det ”goda” kolesterolet. Höga Apolipoprotein B-värden korrelerar med en ökad mängd av det “onda” kolesterolet LDL, ökad utförsel av blodfetter till kroppen vilket ger ökad risk för fettavlagringar i blodkärl (”åderförkalkning”), hjärtinfarkt och stroke. Höga Apolipoprotein A1-värden korrelerar med en ökad mängd av det “goda” HDL-kolesterolet vilket leder till ökat återupptag av blodfetter från kroppen och därigenom minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Läs mer om vad du kan göra för ditt hjärta.

Trots att nivåer av Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 oftast samvarierar med LDL och HDL-nivåer, har mätning av ApoB/ApoA1-kvoten vissa fördelar jämfört med att enbart mäta kolesterolnivåer i blodet. ApoB/ApoA1-kvoten påverkas inte av födointag och man behöver därför inte vara fastande inför provtagningen. Resultat från den svenska AMORIS-studien som inkluderade över 175 000 individer visade att ApoB/ApoA1-kvoten var den bästa enskilda riskmarkören för hjärtinfarkt och stroke av alla blodfetter.

1 Resultatet stödjs av den internationella INTERHEART-studien
2,3 som omfattar 52 länder. Nedanstående målvärden för apo-kvoten föreslogs för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

  • Låg risk: Kvinnor < 0,6; Män < 0,7
  • Måttlig risk: Kvinnor 0,6-0,8; Män 0,7-0,9
  • Hög risk: Kvinnor > 0,8; Män > 0,9

Vad innebär en hög Apo-kvot?

En hög ApoB/ApoA1-kvot kan innebära förhöjd risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. I de flesta fall är livsstilsförändringar tillräckliga för att sänka värdet till mer hälsosamma nivåer. Det kan röra sig om att äta bättre genom att dra ner på andelen fett och kolhydrater i maten eller att börja motionera. Vid kraftigt förhöjda värden kan blodfettssänkande mediciner behövas. Du bör i så fall konsultera din läkare. Andra orsaker till de höga värdena kan vara lever- och njursjukdom, underfunktion av sköldkörtel eller användning av vissa mediciner - exempelvis betablockerare, urindrivande, kortison och manligt könshormon.

Populära Hälsokontroller

Hälsokontroll XL

1395 kr

  • 33 hälsomarkörer

Hälsokontroll XL

1995 kr

  • 43 hälsomarkörer
Beställ