Min journal

MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)

Vad är MCHC?

MCHC, som står för Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, är ett mått på hemoglobinkoncentrationen i de röda blodkropparna. Värdet är en kvot mellan hemoglobinvärdet och EVF-värdet (hematokrit). Vissa av våra laboratorier analyserar MCHC-värdet då de anser att MCHC är en känsligare markör än MCH för att upptäcka en järnbrist, medan andra laboratorier anser att MCHC-värdet inte ger så mycket mer information än vad enbart MCH-värdet ger och därmed inte erbjuder analysen.

Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov

Varför behöver man analysera MCHC?

Analys av MCHC-värdet ingår hos vissa laboratorier i ett blodstatus, som är en uppsättning av blodcellsmarkörer, vilka ofta tas i samband med en hälsoundersökning för att ge information om de olika celltyperna i blodet. MCHC-värdet kan analyseras t.ex. i samband med utredningar av blodbrist (så kallad anemi), eftersom värdet kan hjälpa till att kartlägga orsaken till blodbristen. Provet är närbesläktat med MCH som är ett mått på hur mycket hemoglobin som finns inuti de röda blodkropparna (se denna rubrik för ytterligare information).

Vi sätter våra kunders hälsa i fokus

  • ✔   Ta ditt blodprov direkt efter din beställning på ett provtagningsställe nära dig.
  • ✔   Snabb & patientsäker läkarkommentar från Werlabs läkare i Din digitala journal.
  • ✔   Hög klinisk standard i samarbete med bl.a. Karolinska Universitetslaboratoriet.
  • ✔   Alla analyser konstaterar normala eller avvikande blodvärden.

Vad innebär ett högt MCHC-värde?

Ett lätt förhöjt MCHC-värde (förutsatt att MCV-värdet ligger normalt) indikerar att blodkropparna är välfyllda med hemoglobin vilket oftast inte är relaterat till sjukdom.

Vad innebär ett lågt MCHC-värde?

MCHC-värdet bör tolkas ihop med hemoglobin-, järn- och ferritinvärdet, där den senare är ett mått på kroppens järndepå. Ett lågt MCHC-värde kan ses vid en järnbrist, men det går ej att diagnosticera en järnbrist enbart på basis av ett lågt MCHC-värde. MCHC-värdet kan även vara sänkt vid vissa ärftliga tillstånd, så kallade talassemier, som även ger ett lågt MCV-värde. Långvariga sjukdomstillstånd eller kronisk inflammation kan också ge ett lågt MCHC-värde.

Vilka andra faktorer kan påverka MCHC-värdet?

Lätt avvikande MCHC-värden kan även förekomma som en normalvariant. Referensintervallet innefattar 95% av en frisk försöksgrupp. Detta medför att 5% av friska individer hamnar utanför referensintervallet utan att det är kopplat till sjukdom. Detta kallas för en normalvariant.

Vilka hälsokontroller kan man mäta sitt MCHC med?

Hos Werlabs kan du enkelt mäta ditt MCHC med flera olika hälsokontroller:

Se alla hälsokontroller

Våra hälsokontroller

Så fungerar det

Tre enkla steg för att ta reda på hur du mår på insidan, där det räknas.

Beställ

Beställ din hälsokontroll med e-post eller BankID.

Ta ditt prov

Välj provtagningsställe och ta ett vanligt blodprov.

Få snabba svar

En utförlig läkarkommentar medföljer dina provsvar.

Beställ