MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)

Vad är MCHC?

MCHC, som står för Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, är ett mått på hemoglobinkoncentrationen i de röda blodkropparna. Värdet är en kvot mellan hemoglobinvärdet och EVF-värdet (hematokrit). Vissa av våra laboratorier analyserar MCHC-värdet då de anser att MCHC är en känsligare markör än MCH för att upptäcka en järnbrist, medan andra laboratorier anser att MCHC-värdet inte ger så mycket mer information än vad enbart MCH-värdet ger och därmed inte erbjuder analysen.

Snart är allting normalt igen!

Restriktionerna släpps och vi vill hylla hela Sverige för att vi har hållit ut och ger dig därför 20% rabatt på valfri hälsokontroll* med koden "vaccineramera".

Läs mer och beställ

* Gäller t.o.m 30 september, ej på Covidtest, presentkort eller Årlig hälsokontroll.

Varför behöver man analysera MCHC?

Analys av MCHC-värdet ingår hos vissa laboratorier i ett blodstatus, som är en uppsättning av blodcellsmarkörer, vilka ofta tas i samband med en hälsoundersökning för att ge information om de olika celltyperna i blodet. MCHC-värdet kan analyseras t.ex. i samband med utredningar av blodbrist (så kallad anemi), eftersom värdet kan hjälpa till att kartlägga orsaken till blodbristen. Provet är närbesläktat med MCH som är ett mått på hur mycket hemoglobin som finns inuti de röda blodkropparna (se denna rubrik för ytterligare information).

  • Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe
  • Konfidentiella resultat online i 'Min journal' via BankID
  • Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys
  • Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat

Vad innebär ett högt MCHC-värde?

Ett lätt förhöjt MCHC-värde (förutsatt att MCV-värdet ligger normalt) indikerar att blodkropparna är välfyllda med hemoglobin vilket oftast inte är relaterat till sjukdom.

Vad innebär ett lågt MCHC-värde?

MCHC-värdet bör tolkas ihop med hemoglobin-, järn- och ferritinvärdet, där den senare är ett mått på kroppens järndepå. Ett lågt MCHC-värde kan ses vid en järnbrist, men det går ej att diagnosticera en järnbrist enbart på basis av ett lågt MCHC-värde. MCHC-värdet kan även vara sänkt vid vissa ärftliga tillstånd, så kallade talassemier, som även ger ett lågt MCV-värde. Långvariga sjukdomstillstånd eller kronisk inflammation kan också ge ett lågt MCHC-värde.

Vilka andra faktorer kan påverka MCHC-värdet?

Lätt avvikande MCHC-värden kan även förekomma som en normalvariant. Referensintervallet innefattar 95% av en frisk försöksgrupp. Detta medför att 5% av friska individer hamnar utanför referensintervallet utan att det är kopplat till sjukdom. Detta kallas för en normalvariant.

Vilka hälsokontroller kan man mäta sitt MCHC med?

Hos Werlabs kan du enkelt mäta ditt MCHC med flera olika hälsokontroller:


Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov
Beställ