Inflammation och infektion

De två blodprov man tar för att undersöka om man har en inflammation i kroppen är sänkan (SR) eller C-reaktivt protein (CRP). Om dessa värden är förhöjda tyder det på att man har en inflammation i kroppen. Man brukar dessutom upptäcka ett ökat antal vita blodkroppar vid en inflammation. Har man ett förhöjt värde under en längre period kan detta ha verkan på benmärgen så att den inte producerar tillräckligt med nytt blod.

Sänkan hör till våra allra äldsta blodprov. Idén till provet föddes 1917 i Sverige, där metoden några år senare utvecklades och togs i bruk bland patienter. En hög SR (sänka) ses vid flertalet sjukdomstillstånd och är tillsammans med symptom vägledning i diagnostisering. En hög SR är vanlig vid t.ex. reumatisk sjukdom, kanske särskilt vid reumatisk muskelinflammation och polymyalgia reumatica (PMR). Även en allvarlig sjukdom som njurcancer ger en sänka ofta över 100. Hög SR bör föranleda vidare utredning till dess man fått dess förklaring.

Sänkan erhålls genom att man låter blod, i vilket är tillsatt citrat som hindrar det från att koagulera, stå i ett högt och smalt rör i en timme. Under den tiden sjunker de röda blodkropparna mot rörets botten, medan det ovanför blodkropparna bildas en pelare av gulaktig blodplasma. Efter en timme mäter man plasmapelarens höjd. Antalet millimeter på pelaren är lika med sänkan.

Följande tester görs för att indikera om man har en inflammation eller infektion:

Gå till Alla tester


Gå till Hälsokontroll Info.

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen.