Toggle Navigation

Inflammation och infektion

De två blodprov man tar för att undersöka om man har en inflammation i kroppen är sänkan (SR) eller C-reaktivt protein (CRP) som även kallas för snabbsänka. Werlabs använder endast CRP som inflammationsmarkör.

Förhöjda CRP-värden tyder det på att man har en inflammation i kroppen. Man brukar dessutom upptäcka ett ökat antal vita blodkroppar vid en inflammation varför CRP bör kompletteras med blodstatus. CRP-värdet kan också mätas för att kontrollera om du har en sjukdom som orsakar en mer kronisk inflammation i kroppen. Det gäller till exempel vid vissa sjukdomar i lederna och tarmarna. CRP-värdet ökar när sjukdomen är i en aktiv fas.


Följande tester görs för att indikera om man har en inflammation eller infektion:


Testa dina blodvärden med Hälsokontroll XL - 33 blodmarkörer

Eller välj bland våra andra tester.Gå till Hälsokontroll Info.

Läs vad våra användare tycker om oss på Omdömen.