Article image

Senast uppdaterad: 2019-05-29

Granskad av: Werlabs team av läkare

Lästid: 6 minuter

Vitaminer, mineraler och spårämnen – håll koll på din status

Passa på att lapa sol och njuta av färgglad sommarmat! Det brukar räcka för att fylla behovet av vitaminer, mineraler och spårämnen, men om du tillhör någon riskgrupp kan kroppen och hjärnan behöva extra tillskott.

Brist på vitaminer och mineraler är generellt ovanligt i Sverige. Hur stor risken för bristtillstånd är beror på ålder, kön, matvanor, andra sjukdomar och medicinska behandlingar.

I vissa av livets skeden är ändå bristtillstånd relativt vanligt även hos friska personer. Symptomen är ofta diffusa och ibland kan det hinna uppstå allvarliga bristtillstånd innan man söker vård och får diagnos. Ett exempel är kvinnor i fertil ålder som förlorar mycket järn om de har riklig mens.

Kvinnor och äldre behöver tillskott

Livsmedelsverket rekommenderar alla kvinnor som kan tänkas bli gravida att ta folsyratillskott. Tonårsflickor med lågt energiintag och ammande mödrar kan behöva extra kalcium. När vi åldras avtar kroppens förmåga att ta upp B-vitamin från maten, främst B12 som är viktigt inte minst för den kognitiva förmågan. Äldre bör även kolla att de har tillräcklig nivå av D-vitamin.

Sola med sunt förnuft

Eftersom huden behöver solljus för att producera D-vitamin är bristtillstånd vanligare hos personer med mörk hud och de som sällan kommer ut på grund av rörelsenedsättning eller institutionsvård. Den sistnämnda gruppen kallas lågenergiförbrukare och behöver ofta tillskott av multivitamin för att få i sig alla viktiga vitaminer, mineraler och spårämnen.

Som väl är för oss nordbor kan kroppen lagra en del D-vitamin, så det lönar sig att ta vara på solen under sommarhalvåret. Den som lapar mycket sol maj till september har högre halter av D-vitamin i blodet i februari. En viktig varning från hudläkare är dock att inte vara så länge i solen att huden rodnar. Håll gärna till i skuggan mitt på dagen eller se till att ha kläder som skyddar. Då minskar risken att få vissa typer av hudcancer.

B12-tillskott viktigt för alla veganer

För många veganer är hälsan ett viktigt skäl till valet av diet, men leder inte sällan till bristtillstånd. Vitamin B12 finns i princip bara i animaliska livsmedel och i berikade vegetabiliska livsmedel. Det behövs bland annat för blodet och nervsystemet. Därför är det mycket viktigt med B12-tillskott. Även för lakto-ovo-vegetarianer kan intaget bli för lågt, trots att vitamin B12 finns i både mjölkprodukter och ägg.

Alkoholstopp och rökstopp

Alkoholmissbruk kan orsaka allvarlig vitaminbrist, främst på vitamin B1, tiamin, som vi behöver bland annat för att nerver och muskler ska fungera. Även brist på andra vitaminer och mineraler som magnesium och zink är vanligt. Riskbruks- och beroendemottagningar har effektiva program för den som behöver minska sin alkoholkonsumtion.

Rökstopp är det bästa sättet att undvika den brist på vitamin C som uppstår hos vanerökare. Nikotinläkemedel leder däremot inte till C-vitaminbrist.

Sjukdomar kan ge allvarlig brist

Riskgrupper för vitaminbrist eller mineralbrist är personer med magtarmsjukdom, såsom celiaki (glutenintolerans), IBD (inflammatorisk tarmsjukdom) och Crohns sjukdom. Obehandlad celiaki kan ge brist på järn, vitamin B12 och folsyra. Atrofisk gastrit, som ofta är kopplad till underfunktion av sköldkörteln (hypotyreos), diabetes typ 1 eller annan autoimmun sjukdom, kräver livslång behandling med B12.

Brist på de fettlösliga vitaminerna A-, E- och K-vitamin uppstår bara hos den som inte kan bryta ner och ta upp fett, så kallad fettmalabsorbtion. Orsaken kan vara ärftlighet, allergi, en infektion eller alkoholberoende.

Operationer och läkemedel

Vid en överviktsoperation ändras anatomin. Detta gör att förutsättningarna för upptag av flera livsnödvändiga vitaminer och mineraler ändras. När man genomgått en överviktsoperation är det nödvändigt att ta vitamin och mineraltillskott. Om man inte kontrollerar sina värden och tar rekommenderat vitamin- och mineraltillskott kan svåra bristtillstånd uppstå. Detta kan bland annat leda till blodbrist, benskörhet och skador på nervsystemet.

Liknande bristtillstånd är vanliga även efter annan kirurgi där man tagit bort en del av tarmen eller magsäcken, eller fått skador på tarmslemhinnan efter strålbehandling.

Många läkemedel påverkar vår förmåga att tillgodogöra oss vitaminer, mineraler och spårämnen. Dit hör cytostatika och antibiotika. Kortisonbehandling, dvs läkemedel som innehåller kortikosteroider, minskar kroppen förmåga att ta upp fettlösliga vitaminer, samt karotenoider som omvandlas till A-vitamin i kroppen.

En avsedd effekt av vätskedrivande läkemedel, diuretika, som man kan få för hjärtsvikt och ödem, är att öka utsöndringen av natrium. Då kan även kalium, kalcium, magnesium och zink följa med ut, vilket kan leda till brist på dessa ämnen.

Tillhör du någon riskgrupp?

Grupp/tillstånd: och Ersättning/tillskott

 • Lågenergieförbrukare: Multivitaminer

 • Menstruerande kvinnor: Ev. Järn och ev. folsyra

 • Gravida: Folsyra fram till vecka 12, järn vid behov

 • Äldre: Kalcium, vitamin D

 • Veganer: Vitamin D, vitamin B12. Eventuellt järn, zink och selen

 • Alkoholmissbrukare: Alkoholstopp, multivitaminer, tiamin och andra B-vitaminer

 • Vid mag-tarmsjukdomar: Individuellt, vitamin B12

 • Vid njursjukdomar: Individuellt

Symtom vid allvarliga bristtillstånd

Vitamin/mineral: Symtom

 • Vitamin A: Bl.a. nattblindhet

 • Vitamin D: Benskörhet, muskelvärk/svaghet

 • Vitamin E: Neurologiska symtom, muskelsjukdom

 • Vitamin K: Ökad blödningsrisk

 • Riboflavin (B2): Bl.a. mjäll, sprickor i munvinkeln, hudbesvär

 • Niacin (B3): Bl.a. demens och hudåkomman dermatit

 • Pyridoxin (B6): Kramper, psykiska symtom

 • Folat (B9): Missbildningar hos fostret

 • Vitamin B12: Bl.a. neurologiska skador

 • Vitamin C: Skörbjugg

 • Kalcium: Benskörhet, kramper

 • Magnesium: Muskelsvaghet, kramper

 • Natrium: Trötthet, kramper

 • Kalium: Muskelsvaghet, hjärtarytmier, depression

 • Järn: Anemi (”blodbrist”), trötthet

 • Zink: Försämrad sårläkning

 • Jod: Sköldkörtelsjukdom: Struma, hypotyreos

 • Selen: Sjukdomar i hjärtmuskeln (kardiomyopati)