Min journal

Testa Covid-19 Antikroppar i utvalda städer

Visa mer

Våra mest populära hälsokontroller

Hälsokontroll XL

1395 kr

  • 33 hälsomarkörer

Hälsokontroll XL

1995 kr

  • 43 hälsomarkörer

Hälsoområden

Heltäckande analyser av åtta hälsoområden, med en utökad bedömning inom fem av dessa för XL Plus.

Hjärta och kärl
Sköldkörtel
Diabetes
Vitaminer & Mineraler
Leverfunktion
Njurfunktion
Blodstatus
Inflammation / Övrigt

Hitta hälsokontrollen för dig baserat på 5 enkla frågor

Svara på frågorna
Hjälp