Min journal

Kroppen/Organ

 • PSA-prov

  Ett PSA-prov är ett enkelt blodprov som kan indikera risk för prostatacancer. PSA-prov är ett sätt att tidigt upptäcka tecken på prostatacancer. Tidig upptäckt kan leda till minskad risk för spridning av prostatacancer. Innan du tar ett PSA-prov rekommenderar vi att du läser Socialstyrelsens riktlinjer

  Hälsomarkörer

  395 kr
 • Inflammationstest

  När vårt immunförsvar går i baklås skadas våra egna celler och risken för sjukdom ökar kraftigt. Allt fler åkommor och välfärdssjukdomar tycks hänga samman med inflammation, ett tillstånd som kan synas i blodet långt innan du blivit sjuk.

  Hälsomarkörer

  545 kr
 • Leverprov

  För dig som vill förstå om du är i riskzonen för att utveckla skrumplever, vilket kan bero på hög alkoholkonsumtion och en hög andel fett i levern.

  Hälsomarkörer

  345 kr
 • Leverprov XL

  Resultaten av detta grundliga leverprov kan indikera om du har en leversjukdom, om levern är inflammerad eller om levern tagit skada av alkohol.

  Hälsomarkörer

  495 kr
 • Njurprov

  Njurarna utför en mängd uppgifter i kroppen som att filtrera blodet och producera urin. Njursvikt kan ge svullnad, högt blodtryck, trötthet och illamående.

  Hälsomarkörer

  345 kr
 • Njurprov XL

  Resultaten av detta grundliga njurprov kan indikera om orsakerna till njurproblem kan vara om du har bl.a. ärftliga njursjukdomar, diabetes, obehandlad urinvägsinfektion eller högt blodtryck.

  Hälsomarkörer

  595 kr
 • DHEAS-test

  DHEAS är ett hormon som skapas i binjurarna och som i kroppen ombildas till testosteron och östrogen.

  Symtom som trötthet, allmän svaghet och avmagring kan bero på binjuresvikt. Testa dina DHEAS-nivåer.

  Hälsomarkörer

  395 kr
 • Blodstatus & B-cellertest

  Genom att testa ditt blodstatus eller enklare uttryckt blodbristprover kan du få en överblick över dina olika typer av blodceller samt se om du har blodbrist. B-celler-test visar de olika subtyperna av vita blodkroppar som alla är viktiga för kroppens immunförsvar. Blodstatus kan visa om du har blodbrist och B-cellerna kan ge indikation på immunförsvarets funktion.

  Hälsomarkörer

  345 kr
 • Hjärttest

  Hjärt- och kärlsjukdom är en av de vanligaste dödsorsakerna idag. Höga blodfetter och högt blodsocker är riskfaktorer för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom och typ-2 diabetes.

  495 kr
 • Blodsockertest

  Blodsockertestet ger dig en bild av dina blodsockernivåer och en indikation på om du är i riskzonen för typ-2 diabetes. Dina blodsockernivåer påverkas av högt socker- och kolhydratintag och mängden fysisk aktivitet. Genom att kontinuerligt mäta ditt blodsocker kan du förebygga risken att utveckla insulinresistens och typ-2 diabetes.

  Hälsomarkörer

  395 kr
 • Stora Blodsockertestet

  Stora Blodsockertestet ger dig en bild av dina blodsockernivåer och en indikation på om du är i riskzonen för typ-2 diabetes. Testet analyserar förutom glukos och HbA1C även C-peptid. C-peptid är en restprodukt från insulinproduktion vilket ger en indikation på begynnande insulinresistens.

  Hälsomarkörer

  595 kr
 • Ledvärkstest

  Ledgångsreumatism är en inflammatorisk sjukdom som ofta börjar i leder i händer och fötter. Symptomen brukar vara svullna, värkande, värmeökade och rodnade leder. Man kan också uppleva morgonstelhet som blir bättre under dagen samt ibland allmän sjukdomskänsla.

  Hälsomarkörer

  1 195 kr
 • PEth - Alkoholkonsumtionstest

  För dig som vill förstå hur din alkoholkonsumtion påverkar din hälsa och få värdefull information vid eventuell behandlingsuppföljning.

  Hälsomarkörer

  995 kr
 • Kontroll Efter Överviktskirurgi

  Kontrollera viktiga markörer för uppföljning efter obesitaskirurgi.


  • Vid en överviktsoperation ändras anatomin, kroppens uppbyggnad. Detta gör att förutsättningarna för upptag av flera livsnödvändiga vitaminer och mineraler ändras.
  • När man genomgått en överviktsoperation är det nödvändigt att ta vitamin och mineraltillskott.
  • Om man inte kontrollerar sina värden och tar rekommenderat vitamin- och mineraltillskott kan svåra bristtillstånd uppstå.
  • Detta kan bland annat leda till blodbrist, benskörhet och skador på nervsystemet.
  1 195 kr
Hjälp