Kroppen/Organ

 • Lilla Sköldkörteltestet

  Lilla Sköldkörteltestet ger dig en bild av hur din sköldkörtel mår och innehåller de vanligaste testerna för att diagnostisera sköldkörtelproblem: TSH, fritt T4 och T3. Testet ger dig en indikation på om du har en sköldkörtelrubbning. Uppskattningsvis 400 000 svenskar har en underfunktion av sköldkörteln.

  Hälsomarkörer

  445 kr
 • Sköldkörteltest

  Stora Sköldkörteltestet visar förutom dina nivårer av sköldkörtelhormon även vad sköldkörtelrubbningen beror på. Genom att antikroppar (TPO-ak och TRAK) kan man se om rubbningen orsakas av en autoimmun sjukdom, sk. Hashimoto's.

  Hälsomarkörer

  845 kr
 • DHEAS-test

  DHEAS är ett hormon som skapas i binjurarna och som i kroppen ombildas till testosteron och östrogen. Produktionen av DHEA är som högst i 20-årsåldern och sjunker sedan sakta över tid. Binjurefunktion ger dig en bild av ditt DHEAS-värde. Hos kvinnor med PCOS (polycystiskt ovariesyndrom) kan DHEAS ibland vara förhöjt.

  Hälsomarkörer

  395 kr
 • Blodstatus & B-cellertest

  Genom att testa ditt blodstatus eller enklare uttryckt blodbristprover kan du få en överblick över dina olika typer av blodceller samt se om du har blodbrist. B-celler-test visar de olika subtyperna av vita blodkroppar som alla är viktiga för kroppens immunförsvar. Blodstatus kan visa om du har blodbrist och B-cellerna kan ge indikation på immunförsvarets funktion.

  345 kr
 • PSA - Prostatatest

  Ett PSA-test är ett enkelt blodprov som kan indikera risk för prostatacancer. PSA-test är ett sätt att tidigt upptäcka tecken på prostatacancer. Tidig upptäckt kan leda till minskad risk för spridning av prostatacancer. Innan du tar ett PSA-test rekommenderar vi att du läser Socialstyrelsens riktlinjer

  Hälsomarkörer

  395 kr
 • Njurtest

  Njurarna utför en mängd uppgifter i kroppen som att filtrera blodet och producera urin. Njursvikt kan ge svullnad, högt blodtryck, trötthet och illamående.

  345 kr
 • Levertest

  För dig som vill förstå om du är i riskzonen för att utveckla skrumplever, vilket kan bero på hög alkoholkonsumtion och en hög andel fett i levern.

  Hälsomarkörer

  345 kr
 • Hjärttest

  Hjärt- och kärlsjukdom är en av de vanligaste dödsorsakerna idag. Höga blodfetter och högt blodsocker är riskfaktorer för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom och typ-2 diabetes.

  495 kr
 • Blodsockertest

  Blodsockertestet ger dig en bild av dina blodsockernivåer och en indikation på om du är i riskzonen för typ-2 diabetes. Dina blodsockernivåer påverkas av högt socker- och kolhydratintag och mängden fysisk aktivitet. Genom att kontinuerligt mäta ditt blodsocker kan du förebygga risken att utveckla insulinresistens och typ-2 diabetes.

  Hälsomarkörer

  395 kr
 • Stora Blodsockertestet

  Stora Blodsockertestet ger dig en bild av dina blodsockernivåer och en indikation på om du är i riskzonen för typ-2 diabetes. Testet analyserar förutom glukos och HbA1C även C-peptid. C-peptid är en restprodukt från insulinproduktion vilket ger en indikation på begynnande insulinresistens.

  Hälsomarkörer

  595 kr
 • Ledvärkstest

  Ledgångsreumatism är en inflammatorisk sjukdom som ofta börjar i leder i händer och fötter. Symptomen brukar vara svullna, värkande, värmeökade och rodnade leder. Man kan också uppleva morgonstelhet som blir bättre under dagen samt ibland allmän sjukdomskänsla.

  Hälsomarkörer

  1 195 kr
 • PEth - Alkoholkonsumtionstest

  För dig som vill förstå hur din alkoholkonsumtion påverkar din hälsa och få värdefull information vid eventuell behandlingsuppföljning.

  Hälsomarkörer

  995 kr