Blodanalys

Gör någon av våra omfattande hälsokontroller, eller välj bland specifika paket

Ett blodprov kan ge viktig information om din hälsa. Werlabs använder endast venösa blodprov (tas i armen) då detta är ett klinisk beprövat sätt som används i vården. Genom att kontinuerligt göra blodprov så kan du se hur dina värden utvecklas över tid och se om du ligger i riskzonen för att utveckla livsstilssjukdomar som hjärt-och kärlsjukdom eller typ-2 diabetes. Dessa sjukdomar utvecklas över tid så om du upptäcker att du riskerar att drabbas kan du förhoppningsvis hindra att sjukdomen utvecklas.

Hälsosamma förändringar i diet eller träning bör ha gynnsamma effekter på din kropp vilket då avspeglas i ditt blod. Genom att göra blodprov före och efter en livsstilsändring (kost och/eller träning) kan du mäta hur din kropp förändras och hur din sjukdomsrisk påverkas.

Vad kan man se i blodprov?

Werlabs blodprover är främst inriktade på metabola sjukdomar som typ-2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Genom att fånga upp riskfaktorer så kan du göra en förändring i kost eller motion för att förbättra din hälsostatus. Våra blodprov visar även dina nivåer av Vitaminer och Mineraler som D-Vitamin, Vitamin B12, Folat, Järn, Ferritin och mycket annat.

Ett blodprov ger en bra bild av din hälsostatus men det är mycket som vi inte ser genom blodprov allena. För en bättre bild av din hälsostatus rekommenderar vi att du regelbundet mäter ditt blodtryck.

Vad påverkar blodprov?

Ditt blod visar din hur din kropp mår och vad du gör och hur du äter speglas i ditt blod. För att få en så pass rättvisande blodprov som möjligt bör du ta hänsyn till följande:

Kostillskott och vitaminer

Kosttillskott och vitaminer påverkar dina blodvärden. Om du genomför ditt blodprov när du tar tillskott så får du en bild av hur dina värden ser ut med dessa i kroppen. Om du vill ha en bild av dina blodvärden utan tillskott så bör du ta ett uppehåll i minst en vecka innan du genomför ditt blodprov.

Antibiotika och annan medicinering

Om du tar antibiotika så rekomenderar vi att du väntar minst två veckor efter avslutad behandling innan du gör ett blodprov då medicineringen påverkar testresultaten. Vi rekommenderar inte att du slutar med medicinering som din läkare föreskrivit utan att först konsultera denne. Om du tar medicin på morgonen så kan du ta denna efter att du gjort ditt blodprov.

Infektion

Infektion i kroppen kan påverkar flera värden så vänta gärna två veckor efter att sjukdomen upphört. Markörer som kan påverkas innefattar blodsocker, njurvärden samt vita blodkroppar (leukocyter).

Hormonbehandling

Mediciner som innehåller hormoner kan påverka kroppen under längre tid även efter avslutad behandling. Vill du veta hur dina värden ser ut utan dessa råder vi dig att vänta minst en månad innan innan du gör ditt blodprov.

Stickrädd?

Det är helt naturligt att inte vilja bli stucken i armen och det är många som drar sig för att göra blodprov av den anledningen. Om du känner obehag inför ditt blodprov så meddela personalen innan så genomför det provtagningen på dina villkor och så varsamt som möjligt.

Om Welabs blodprov

Werlabs blodprover genomförs av ackrediterade lab som drivs av Aleris, Karolinska Universitetslaboratoriet och Unilabs. Alla blodprover är venösa (stick i armen) vilket är en mer tillförlitlig metod än fingerstick. Provtagningen utförs av utbildad personal som har tystnadsplikt.


Osäker på vilket test som passar för dina behov?

Prova vår testgenerator och låt oss hjälpa dig att vägleda dig på din hälsoresa.

Hitta testet för mig

eller

Se alla blodprov
Beställ